رادیو مجازی اتاق ایران - 7 اسفند ۹۹
آخرین ویدئوها

[ویدئو]

رئیس اتاق بجنورد: اصلاح قانون اتاق نباید به زیر سوال رفتن کل ماهیت آن منجر شود

سعید پورآبادی رئیس اتاق بجنورد معتقد است طرح اصلاح قانون اتاق نباید منجر به زیر سوال رفتن کل ماهیت آن شود و زمینه مداخله دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی در بزرگترین تشکل اقتصادی کشور را فراهم کند.

03 اسفند 1399
شناسه : 37083
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
در همین رابطه