رادیو مجازی اتاق ایران - 26 اسفند 97

تأخیر 49درصدی پروازهای فرودگاه مهرآباد در اسفند 96

آمارهای منتشر شده از وضعیت پروازهای انجام شده از مبدأ فرودگاه مهرآباد تهران در اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد در این ماه 49 درصد پروازها با تأخیر همراه بوده است.

26 فروردین 1397
کد خبر : 13023
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: 16 شرکت هوایی درمجموع پنج هزار و 500 پرواز در اسفندماه سال گذشته از طریق فرودگاه مهرآباد انجام دادند که حدود 49 درصد آن با تأخیر انجام شده است .

از پنج هزار و 500 پرواز فرودگاه مهرآباد در اسفندماه سال گذشته 2 هزار و 691 پرواز با تأخیر و 2 هزار و 809 پرواز به‌موقع انجام شد.

با تأخیر49 درصدی پروازها، شرکت هواپیمایی تفتان با داشتن یک پرواز که آن‌هم با تأخیر انجام شد در این ماه در رأس بیشترین تأخیرها قرار گرفت و پس‌ازآن شرکت ساها با 64 درصد و ایران ایر با 63 درصد در رتبه بعدی قرار گرفتند.

در این ماه 55 درصد پروازهای شرکت هوایی آسمان و 54 درصد پرواز شرکت هوایی کارون و 53 درصد شرکت هوایی زاگرس از فرودگاه مهرآباد با تأخیر انجام شده است.

در اسفندماه سال 96 شرکت هواپیمایی آسمان با انجام 784 مورد بیشترین پرواز را در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام داد که 352 پرواز آن به‌موقع و 432 پرواز با تأخیر صورت گرفت.

همچنین در این ماه تعداد پروازهای هوایی شرکت هواپیمای ماهان از فرودگاه مهرآباد 658 مورد بود که 416 پرواز آن به‌موقع و 242 پرواز آن با تأخیر انجام شد.

در مدت یاد شده شرکت هوایی آتا ایر موفق شد 558 پرواز از مهرآباد داشته باشد که 423 مورد آن به‌موقع و 234 پرواز آن با تأخیر بود.

شرکت هوایی ایران ایر نیز در این ماه 713 پرواز انجام داد که 266 پرواز آن به‌موقع و 447 مورد آن با تأخیر همراه شد.

بر اساس این گزارش، در اسفندماه 96 شرکت هوایی زاگرس ایر درمجموع 593 پرواز را از طریق مهرآباد انجام داد که 279 پرواز آن به‌موقع و 314مورد آن با تأخیر بود.

شرکت هوایی کاسپین نیز در این ماه 364 پرواز از مهرآباد داشت که 197 مورد آن به‌موقع و 167 پرواز آن با تأخیر انجام شد.

شرکت هوایی کیش ایر در اسفندماه درمجموع 423 پرواز از مهرآباد انجام داد که 235مورد آن به‌موقع و 188 مورد آن با تأخیر بود.

در این ماه شرکت هوایی قشم ایر نیز درمجموع 337 پرواز از طریق مهرآباد انجام داد که 163 مورد آن به‌موقع و 174 پرواز آن با تأخیر به مقاصد خود پرواز کردند.

هواپیمایی تابان نیز در این ماه 322 پرواز از مهرآباد انجام داد که 166 مورد آن به‌موقع و 156 پرواز آن با تأخیر بود.

شرکت هوایی ایران ایرتور در این ماه 277 پرواز داشت که 173 مورد آن به‌موقع صورت گرفت و 105 مورد آن با تأخیر انجام شد.

در اسفندماه سال گذشته شرکت هوایی معراج از مهرآباد 67 پرواز انجام داد که 46 مورد آن به‌موقع و 21 پرواز آن مهرآباد را با تأخیر ترک کرد.

در این ماه شرکت جدید هوایی سپهران، درمجموع 177 پرواز از مهرآباد انجام داد که 87 مورد آن به‌موقع و 90 پرواز آن با تأخیر انجام شد.

در اسفندماه 96 از مجموع 11 پرواز شرکت هوایی ساها در فرودگاه مهرآباد، 4 پرواز به‌موقع و 7 پرواز با تأخیر همراه بود.

بر اساس این گزارش در اسفندماه سال گذشته پروازهای هوایی شرکت هواپیمایی آسمان و ساها نسبت به بهمن‌ماه سال 96 کاهش بسیار محسوسی داشته به‌طوری‌که در این ماه شرکت آسمان 983 و شرکت ساها 80 پرواز در مسیرهای داخلی از طریق فرودگاه مهرآباد انجام دادند.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه