رادیو مجازی اتاق ایران - 31 فروردین 98

داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد

عرضه نوسازها در بازار مسکن کاهش می‌یابد

بر اساس اطلاعات منتشر شده از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته، تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده در کل کشور 2.1 درصد و در تهران 1.4 درصد کمتر شده است. با توجه به اینکه میزان تولید مسکن در شرایط فعلی جوابگوی نیاز بازار نیست، این موضوع کاهش عرضه نوسازها به بازار خبر می‌دهد.

25 شهریور 1397
کد خبر : 15377
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

بازار مسکن در حالی کاهش تعداد معاملات را تجربه می‌کند و خطر بازگشت رکود تورمی به این بازار تقویت شده است که از یک‌سو میزان تولید فعلی جوابگوی نیاز بازار مسکن کشور نیست و از سوی دیگر آمارهای مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی نیز از کاهش تقاضا برای ساخت‌وساز در سال گذشته خبر می‌دهند و این یعنی امسال واحدهای کمتری از محل تولید سال گذشته به بازار وارد خواهد شد.

بر اساس آمارهای منتشر شده از وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور، تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادره در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 2.1 درصد افت کرده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران نیز 1.4 درصد در سال 96 نسبت به سال 95 کمتر شده و بازار مسکن تهران نیز با کاهش عرضه واحدهای نوساز در سال جاری مواجه خواهد شد.

در سال 96 در پایتخت 65 هزار و 118 واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود 1.4 درصد کاهش داشته و متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از پروانه‌ها 7 واحد بوده است.

بر اساس آمارها در سال 96 مجموع پروانه‌های صادر شده در شهر تهران 9316 فقره بوده که از نظر تعداد 7.4 درصد نسبت به سال 95 بیشتر شده است که می‌تواند ناشی از افزایش ساخت‌وسازهای کوتاه مرتبه یا کاهش بناهای بلندمرتبه باشد.

از سوی دیگر مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در سال 96 بالغ‌بر 11میلیون و 823هزار مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته حدود 11.5 درصد کاهش دارد که مقایسه آن با افزایش 7.4 درصد تعداد پروانه‌ها، از کاهش متراژ واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌ها حکایت دارد.

بر اساس آمارهای منتشر شده، متوسط مساحت زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در سال 96 حدود 1269 مترمربع بوده است.

بررسی آمارهای مربوط به صدور پروانه‌های ساختمانی در کل نقاط شهری کشور حاکی از این است که در سال گذشته 322هزار و 962 واحد مسکونی در 122هزار و 81فقره پروانه ساختمانی مجوز ساخت گرفته است که از کاهش 2.1 درصدی تعداد واحدها و افزایش 7.5 درصدی تعداد پروانه‌ها حکایت دارد.

به‌عبارت‌دیگر در کل مناطق شهری تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کرده ضمن اینکه مجموع متراژ واحدها نیز کاهش 4.1 درصدی را نسبت به سال 95 تجربه کرده است.

طبق آمار، متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه ساختمانی 2.6 واحد بوده و متوسط مساحت بنا در این پروانه‌های 489 مترمربع بوده است.

همچنین مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده نیز 59میلیون و 746هزار مترمربع بوده که نسبت به سال گذشته 4.1 درصد کاهش دارد و می‌توان نشانه‌ای از پرطرفدار شدن ساخت واحدهای کوچک‌متراژ و متناسب با الگوی مصرف مسکن باشد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه