اقتصاد مطلوب چگونه باید باشد؟

نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه وقتی مطلوب است که همه یا اکثریت مردمی که قادر و جویای کار هستند فرصت شغلی مناسب داشته باشند تا خود از طریق تلاش و ابداع، نیازهای زندگی خود را تامین کنند تا بدون نیاز به دریافت صدقه‌ دولت یا افراد دیگر عزت‌نفس خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند.

سید مرتضی افقه

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
30 فروردین 1396
کد خبر : 7987
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه وقتی مطلوب است که همه یا اکثریت مردمی که قادر و جویای کار هستند فرصت شغلی مناسب داشته باشند تا خود از طریق تلاش و ابداع، نیازهای زندگی خود را تامین کنند تا بدون نیاز به دریافت صدقه‌ دولت یا افراد دیگر عزت‌نفس خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند.

مرتضی افقه، اقتصاددان

كاربر گرامی در حال حاضر امكان پاسخ به درخواست شما وجود ندارد. متن خطا برای مدیران سایت ارسال شده و در اولین فرصت برطرف خواهد شد.
موضوعات :
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه