گفت‌وگو در رادیو گفت‌وگو: حمایت از تولید ملی با نگاه به الگوهای جهاد سازندگی
آخرین گزارش های تصویری

دیدار سفیر شیلی با ریس اتاق ایران

«ایگناسیو یانوس مانسیا»، سفیر شیلی با حضور در اتاق ایران با غلامحسین شافعی رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران دیدار کرد.

13 خرداد 1397
شناسه : 13762
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک
در همین رابطه