رادیو مجازی اتاق ایران - 7 تیر 99
ماهنامه آینده‌نگر

اقتصاد چین و امریکا در دوره جدید رقیب هم هستند؟

اسکناس‌های سبز و سرنوشت آن

کسانی گفته‌اند وقتی نخستین شعبه مک‌دونالد در مسکو افتتاح شد و سروصدای زیادی به پا کرد، سیاستمداران عالی‌رتبه امریکایی با یکدیگر نجوا کردند: ما جنگ سرد را بردیم!

اقتصاد کلان

بررسی جایگاه علم اقتصاد در میان تکنوکرات‌ها در گفت‌وگو با محسن صفایی‌فراهانی

کجای علم اقتصاد ایستاده‌ایم؟

چرا علم اقتصاد در ایران مهجور مانده است؟ چقدر از این علم در عمل استفاده می‌شود؟ در این مصاحبه تجربه‌های صفایی فراهانی در چند سطح، حضور در وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت، حضور در سطوح مدیریت دولتی و فعالیت در بخش خصوصی ترسیم‌گر وضعیت علم اقتصاد است در ایران. این مصاحبه را بخوانید.

اقتصاد کلان

چطور باید بودجه بنویسیم؟

اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در یک چارچوب میان‌مدت مخارج دولتی

تفاهم و اعتمادسازی در مورد اصلاحات در بین کارکنان دولت ضروری است. بدین منظور فراگیری مستمر و باثبات فرصت‌ها و انگیزه‌های مفید و مؤثر بری توسعه انسانی و مقابله با انگیزه فشارهای بوروکراتیک، باید مورد توجه قرار گیرد

اقتصاد کلان

غلامحسین کرباسچی می‌گوید تراکم فروشی ایده صحیحی بود که به انحراف رفت

بدقوارگی شهر از بدقوارگی اقتصاد و سیاست است

کرباسچی می‌گوید: «در اول الگویی برای شهرسازی نداشته و بعدها در روند کار طرحی را انتخاب می‌کند که در نهایت هم ناقص می‌ماند. او افسوس می‌خورد از طرح نیمه تمام خود؛ اما معتقد است: بلند پرواز نبود.

اقتصاد کلان

علینقی مشایخی از تاریخ اقتصاد ایران می گوید

اقتصاد ما پس از چهار دهه همچنان دولتی است

دوران جنگ اقتصاد خیلی لطمه دید. به این خاطر که سرمایه‌گذاری نمی‌شد، واحدهای تولیدی فرسوده شده بود، زیرساخت‌ها نابود شده بود، سرمایه‌گذاری زیرساختی به علت نبود امکانات انجام نشده بود و در واقع اقتصاد فلج شده بود.

اقتصاد کلان

کژکارکردی در اقتصاد ایران با غیبت نهادهای زیرساختی

نه سوسیالیستی، نه لیبرالیستی

برخی برای اثبات یا منافعی که در کژکارکردی نهادی دارند یا دچار کژفهمی از اقتصاد و موقعیت اجتماعی-سیاسی کشور هستند، اقتصاد دهه اول انقلاب را اقتصاد سوسیالیستی می‌خوانند، درحالی‌که این اقتصاد، اقتصاد جنگی بود

اقتصاد کلان

تأملاتی در الزامات آینده صنعت نفت و گاز

نفت در اقتصاد جهانی به کدام سمت و سو می‌رود؟

نظر به اهمیت نفت و گاز برای اقتصاد جهانی بسیاری از مؤسسات پژوهشی، سازمان‌های انرژی و شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز منظم چشم‌اندازهای خود از نفت و گاز را منتشر می‌کنند. برخی از این چشم‌اندازها در سال‌های گذشته اهمیت درخور توجهی در جامعه کارشناسی که به آینده‌نگری انرژی می‌پردازد یافته است.

نفت

محمد ستاری‌فر از توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران می‌گوید

توسعه اقتصادی در گروه همگرایی سیستمی است

توسعه تک‌ساحتی نیست؛ ساحت‌های متعددی دارد، اما مسیر توسعه با ضلع سیاسی شروع می‌شود. مشکل توسعه فقط به قوه مجریه برنمی‌گردد؛ حوزه تکنوکراسی، کار فنی خود را انجام داده است اما حوزه سیاست‌گذاری ما با تکنوکراسی هماهنگ نیست.

اقتصاد کلان

طبقه متوسط در میان اقتصاد و سیاست

از بزرگ شدن طبقه متوسط نهراسید

در دوره جنگ تحمیلی به سبب مشکلات اقتصادی نسبت به دوره قبل از آن، طبقه متوسط افت شدیدی کرد اما در دوره سازندگی تا حدی وضع اقتصادی‌اش ترمیم شد، اما تحول به معنای طبقاتی را در دوره اصلاحات پیدا کرد و زمینه اجتماعی و سیاسی رشد این گروه به لحاظ فرهنگی تا اندازه‌ای تثبیت شد.

اقتصاد کلان

میزگردی برای بررسی بحران آب و آیندهٔ مبهم توسعه در مسیر این بحران با حضور احمد آل‌یاسین، محمد درویش، و محمدابراهیم رئیسی

خشکسالی مدیریتی، علت بحران آب

مدیریت برای آب باید حوزه‌ای باشد. مدیریت آب در کشور ما استانی است و این خلاف مسیر توسعه و خلاف نیت حکمرانی خوب است. برای به‌دست آوردن پول پایدار باید سراغ مزیت‌هایی برویم که کمترین وابستگی را به آب‌وخاک داشته باشد. در آن صورت وزارت نیرو مجبور نیست برای تولید غذای بیشتر سد بیشتری بسازد.

آب