رادیو مجازی اتاق ایران - ۲۷ اسفند ۹۹

برجام و اقتصاد

یک‌سالگی اقتصاد ایران، پس از برجام

یک‌سال از توافق هسته‌ای برجام می‌گذرد؛ توافقی که بعد ازآن شاهد اتفاق‌های مثبت زیادی در اقتصاد ایران بودیم: از تک‌رقمی شدن تورم تا قراردادهای تجاری-اقتصادی، از برداشته شدن تحریم تا سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران.

اقتصاد کلان

برجام در یک سال گذشته دستاوردهای مثبتی داشته است

حتما قدم های مثبتی برداشته شده است و دستاوردهای زیادی در این مدت داشته ایم که مهم ترین آن ایجاد و گسترش بسیار زیاد ارتباطات بین المللی با کشورها و مجامع بین المللی است .

اقتصاد کلان

محمدقلی یوسفی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

در فضای پسابرجام، اولویت با دیپلماسی اقتصادی است

یوسفی، اقتصاددان می‌گوید: در فضای پسابرجام باید به دیپلماسی اقتصادی توجه شود؛ اما دولت نتوانسته به خوبی این هنر را به کار گیرد.

اقتصاد کلان