رادیو مجازی اتاق ایران - 26 تیر 98

بحران آب

بررسی پایگاه خبری اتاق ایران از گزارش بانک جهانی

بحران کمبود آب، زنگ خطر بحران مالی را به صدا درآورد

گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد کمبود منابع آبی می‌تواند آغازگر مهاجرت‌های ناگهانی در مناطق مختلف بشود و جرقه جنگ‌ها و کشمکش‌ها بر سر آب را روشن کند.

آب