رادیو مجازی اتاق ایران - 28 دی 98

بحران آب

بهنام تاج‌الدینی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

کشاورزی ایران باید صنعتی شود

عضو کمیسیون آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران معتقد است دولت در ایران باید فرهنگ‌سازی و صنعتی کردنِ نظامِ کشاورزی را در اولویت خود قرار دهد.

آب

بررسی پایگاه خبری اتاق ایران از گزارش بانک جهانی

بحران کمبود آب، زنگ خطر بحران مالی را به صدا درآورد

گزارش‌های بانک جهانی نشان می‌دهد کمبود منابع آبی می‌تواند آغازگر مهاجرت‌های ناگهانی در مناطق مختلف بشود و جرقه جنگ‌ها و کشمکش‌ها بر سر آب را روشن کند.

آب