رادیو مجازی اتاق ایران - 3 مهر 1402

با حمایت اتاق کرمان

نوآوردگاه کشاورزی در جیرفت برگزار شد

سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق کرمان در هجدهمین نوآوردگاه با موضوع تخصصی کشاورزی و با رویکرد ارائه راهکارهای نوین برای حل مشکلات حوزه کشاورزی، به میزبانی دانشگاه جیرفت و با حمایت اتاق کرمان،برگزار شد گفت: امیدواریم با همراهی دانشگاه جیرفت و اتاق کرمان و حمایت از نوآوری و استارتاپ ها در حوزه کشاورزی، تحولی عظیم در این بخش مهم اقتصاد کشور و جنوب استان ایجاد شود.

05 اسفند 1396
کد خبر : 12365
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

 

هجدهمین نوآوردگاه با موضوع تخصصی کشاورزی و با رویکرد ارائه راهکارهای نوین برای حل مشکلات حوزه کشاورزی، به میزبانی دانشگاه جیرفت و با حمایت اتاق کرمان، مرکز شتاب دهنده شزان و مرکز نوآوری کرمان برگزار شد.

در این نوآوردگاه 13 تیم متشکل از دانشجویان و کارآفرینان جوان در محیطی خلاق و پویا از 24 تا 27 بهمن ماه سال جاری حضور داشتند و مبانی کارآفرینی و استارتاپی را با یکدیگر تمرین کردند و اطلاعات موجود را به تبادل نظر گذاشتند.

سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق کرمان در روز پایانی این نوآوردگاه، به بیان اقدامات انجام شده در حوزه نوآوری و کسب و کارهای نوین با حمایت اتاق کرمان پرداخت و گفت: امیدواریم با همراهی دانشگاه جیرفت و اتاق کرمان و حمایت از نوآوری و استارتاپ ها در حوزه کشاورزی، تحولی عظیم در این بخش مهم اقتصاد کشور و جنوب استان ایجاد شود.

موضوعات :
در همین رابطه