رادیو مجازی اتاق ایران - 28 اردیبهشت 1401

منطقه آزاد تجاری مهران تحول اساسی در اشتغال مرزنشینان ایجاد می کند

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان ایلام گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران زمینه ساز تحول اساسی در رونق تولید، اشتغال و رفاه اقتصادی مرزنشینان این منطقه است.

09 شهریور 1395
کد خبر : 3649
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان ایلام گفت: ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران زمینه ساز تحول اساسی در رونق تولید، اشتغال و رفاه اقتصادی مرزنشینان این منطقه است.

شعبان فروتن، رئیس اتاق ایلام

شعبان فروتن اظهار کرد: با توجه به اینکه در نوار مرزی غرب کشور منطقه آزاد تجاری راه اندازی نشده و نظر به موقعیت جغرافیایی، منابع و بسترهای استان ایلام، ایجاد منطقه آزاد تجاری در مهران منجر به شکوفایی ظرفیت ها و توسعه اقتصادی استان و در نهایت کمک به اقتصاد ملی است.
وی افزود: موافقت نهایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران آثار مثبت و مهمی بر اقتصاد استانی و ملی دارد بنابراین و با توجه به تثبیت جمعیت مرزنشین و جایگاه مهران در مقوله گردشگری مذهبی و سیاحتی، راه اندازی این منطقه از بهترین توجیه برخوردار است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان ایلام گفت: افزون بر این ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان ایلام با توجه به اینکه مرز بین المللی مهران کانون اصلی تردد زائر و صادرات کالا به عراق است می تواند در گسترش پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با این کشور و کشورهای منطقه حائز اهمیت و موثر باشد.
فروتن تقویت اقتصاد استانی و ملی با ایجاد منابع درآمدی جدید، گسترش مباله های بازرگانی در سطوح بیشتر و بالاتر، ارتقای معیشت استان و مناطق مرزنشین را از مزیت های ایجاد منطقه آزاد تجاری مهران اعلام کرد.
به گفته وی، تحقق این موضوع در کنار مزیت های یاد شده می تواند به افزایش همگرایی منافع استانی و ملی، جلوگیری از قاچاق و کنترل کالاهای مبادله شده و افزایش میل به ماندگاری مردم در مرزها و حراست و حفظ کیان نظام تاثیرگذار باشد.
وی اضافه کرد: ایجاد مناطق آزاد تجاری در استان های دارای مزیت مانند ایلام ضمن کمک به رشد پایدار اقتصادی، افزایش سطح درآمد و کاهش بیکاری می تواند برای بخش صنعت و تولید استان نیز بازدهی فزآینده بدنبال داشته باشد.
لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری اقتصادی از جمله مهران 2 ماه پیش در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و یک فوریت آن به تصویب رسید.
تصویب نهایی این لایحه نیازمند بررسی بیشتر در کمیسیون تخصصی و رای اکثریت نمایندگان مجلس دارد.
موافقت با ایجاد منطقه آزاد تجاری اقتصادی مهران یکی از آرزوها و مطالبه های اصلی مردم مرزنشین استان ایلام است که در دوران دفاع مقدس بیشترین نقش را در مواجهه با دشمن بعثی داشتند.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه