رادیو مجازی اتاق ایران - 3 مهر 1402

میانگین تأخیر پروازهای داخلی به ۹۷ دقیقه رسید

آمارهای شرکت فرودگاه‌ها نشان می‌دهد در مردادماه 29 درصد پروازهای داخلی با تأخیر بیش از 30 دقیقه مواجه شود و متوسط زمان تأخیر این پروازها به ۹۷ دقیقه رسید است.

27 شهریور 1401
کد خبر : 43866
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

بر اساس آخرین گزارش رسمی از شرکت فرودگاه‌ها، متوسط زمان تأخیر پروازهای تأخیردار از سوی شرکت‌های هواپیمایی داخلی ۱۹ گانه در مردادماه، به ۹۷ دقیقه رسید که ۲۹ درصد پروازها را شامل می‌شود.

گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نشان می‌دهد: کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در تعداد نشست و برخاست هشت درصد کاهش و در اعزام و پذیرش مسافر ۳۷ درصد افزایش داشته است، همچنین ارسال و پذیرش بار و پست ۴۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۸ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۳۷ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۳ درصد افزایش داشته است. پروازهای بین‌المللی فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت نیز در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در تیرماه امسال، مشهد-تهران با ۸۴۴ پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز و اصفهان انجام شده است.

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۱۹ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در مردادماه سال ۱۴۰۱، مجموعاً ۱۳ هزار و ۱۲۵ پرواز را انجام داده‌اند و همچنان وضعیت تأخیر در پروازهای مسافری مناسب نیست و ۳۸۱۷ پرواز با تأخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند و میزان تأخیر پروازهای خروجی تأخیردار، ۳۶۹ هزار و ۷۴۸ دقیقه معادل ۶۱۶۲ ساعت و ۲۵۶ روز بوده که ۲۹ درصد پروازها را شامل می‌شود و البته در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۱، با ۱۴ هزار و ۲۱ پرواز خروجی و ۴۶۹۲ پرواز خروجی تأخیردار که ۳۳ درصد پروازها را شامل شده، درصد تأخیرها کاهش یافته است.

همچنین درحالی‌که متوسط زمان تأخیر پروازهای تأخیردار در تیرماه ۹۸ دقیقه بود، این رقم در مردادماه به ۹۷ رسید؛ باوجوداین، چهار شرکت هواپیمایی متوسط پروازهای تاخیردار آنها بیش‌تر از ۱۰۰ دقیقه بود که در این میان بیشترین متوسط زمان تأخیر با ۱۴۴ دقیقه متعلق به ایران‌ایر بود و پویاایر با ۴۹ دقیقه، کمترین متوسط زمان تأخیر را داشت.

مطابق این آمار، شرکت‌های هواپیمایی کیش‌ایر و آتاایر به‌ترتیب با ۴۷ و ۴۵ درصد و شرکت‌های هواپیمایی ماهان و پویاایر به ترتیب با ۷ و ۱۴ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین درصد تأخیرات را دارند، به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی ماهان و پویاایر بهترین عملکرد را داشته‌اند.

همچنین در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته، شرکت‌های هواپیمایی فالی پرشیا و زاگرس به ترتیب با ۴ و ۱ درصد افزایش و شرکت‌های هواپیمایی چابهارایر و تابان به ترتیب با ۴۲ و ۱۵ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، بیشترین و کمترین تغییر درصد پروازهای تأخیردار را دارند، به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی چابهارایر و تابان بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته‌اند.

در همین رابطه