رادیو مجازی اتاق ایران - 7 اسفند 1402

بنا بر اعلام بانک مرکزی

نقدینگی در 6 ماهه اول امسال 18 درصد رشد داشته است

بنابر اعلام بانک مرکزی پایه پولی در پایان مهر ماه امسال به رقم ۷۱۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه و پایان سال گذشته به‌ترتیب ۳۴.۵ و ۱۸ درصد رشد داشته است.

22 آذر 1401
کد خبر : 54957
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

طبق اعلام بانک مرکزی در انتشار گزیده آمارهای اقتصادی‌، ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مهر ماه امسال معادل ۷.۹۶۳ است که نسبت به پایان و مهر سال قبل به ترتیب ۰.۲ و ۰.۵ درصد کاهش داشته است. پایه پولی در پایان مهر ماه امسال به رقم ۷۱۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه و پایان سال گذشته به‌ترتیب ۳۴.۵ و ۱۸ درصد رشد داشته است.

رشد 35 درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها 
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان مهر ماه به ۷۵۳.۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان سال قبل ۲.۹ درصد زیاد شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۴ درصد رشد داشته است.

همچنین، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۹ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۲۳۱ هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۳۵ درصد افزایش در مقایسه با پایان سال قبل به ۱۹۷.۴ هزار میلیارد تومان رسید.

مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها در مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۳.۸ و ۲۶.۳ درصد رشد داشته است. البته، رقم بدهی دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۷۳ هزار میلیارد تومان و ۵۷.۹ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک در مقایسه با پایان سال قبل با رشد ۴.۴ و ۵۵.۵ درصدی مواجه شده‌اند. همینطور بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۳۰.۴ درصد و بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی ۲۴.۹ درصد رشد داشته است.

رشد 20.6 درصدی دارایی‌های خارجی
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۲۰.۶ درصد رشد نسبت به پایان مهر ماه سال قبل همراه بوده و به ۱۶۷۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید.

حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۲.۲ درصد کاهش به ۸۶۰۰ میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۶.۱ درصد افزایش نسبت به پایان مهر سال قبل به ۶۰۸.۶ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان مهر ماه امسال با ۳۵ درصد رشد به ۱۹۷.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان مهر ماه امسال معادل ۲۳۸.۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۰.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه و پایان سال قبل به‌ترتیب ۸.۵ و ۳۱.۲ درصد کاهش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۲۲۳۵.۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل، دارای ۱۱.۹ درصد رشد بوده و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان مهر ماه امسال به ۴۹.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تخصصی چقدر است؟
بر اساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان مهر ماه امسال معادل ۳۹۵.۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۰.۸ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۶۸۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲.۳ درصد رشد دارد.

همچنین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۶۶.۷ هزار میلیارد تومان است که معادل ۴۲.۵ درصد نسبت به مهر ماه سال قبل افزایش داشته است.

کاهش 38 درصدی بدهی‌های خارجی

گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز چهار میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار است.

از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران، 6 میلیارد و ۶۷۸ میلیون یورو است که چهار میلیارد و ۷۶۳ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۹۱۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه مدت است.

این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان مهر ماه سال قبل معادل ۹ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز 6 میلیارد و ۶۰۴ میلیون دلار اعلام شده است.  

همچنین، رقم بدهی‌های خارجی ایران در پایان سال گذشته، معادل هشت میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بوده است.

بنابراین، میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان مهر ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و پایان سال‌ گذشته به‌ترتیب ۳۸ و ۳۱.۸ درصد با کاهش مواجه شده است.  

 گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می‌گیرد.

در همین رابطه