رادیو مجازی اتاق ایران - 28 اردیبهشت 1401

درخواست تشکل‌های صادراتی اتاق ایران از دولت

برگزاری روز ملی صادرات، به اتاق ایران واگذار شود

نمایندگان تشکل‌های صادراتی در نشستی در اتاق ایران به بررسی شاخص‌های تعیین صادرکنندگان نمونه پرداختند. به باور آنها هر گروه کالایی و خدماتی باید بر اساس معیارهای مربوط به همان حوزه مورد ارزیابی قرار گیرد و به همین دلیل تنها مرجعی که می‌تواند در این مورد اعلام نظر کند، تشکل‌های همان بخش هستند.

16 خرداد 1396
کد خبر : 8720
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نمایندگان تشکل‌های صادراتی در نشستی با معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران به بررسی شاخص‌های تعیین صادرکنندگان نمونه پرداختند.

نمایندگان تشکل‌ها در این نشست تأکید کردند: انتخاب صادرکننده نمونه در هر گروه کالایی و خدماتی باید به‌صورت تخصصی و طبق شاخص‌های خاصی انجام شود. در همین رابطه تنها مرجعی که می‌تواند در این مورد اعلام نظر کند، تشکل همان بخش است. بنابراین اتاق ایران باید به عنوان متولی تعیین شاخص‌ها و صادرکنندگان نمونه کشور تعیین شود.

مظفر علیخانی، معاون فنی و امور بازرگانی اتاق ایران تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت به‌تازگی تغییراتی را در شاخص‌های تعیین صادرکننده نمونه لحاظ کرده که برخی از آنها مورد انتقاد اتاق ایران بوده است. به همین دلیل لازم است جمع نظرات تشکل‌های صادراتی را دریافت کرده و به‌صورت منسجم در اختیار سازمان قرار دهیم.

وی ادامه داد: اینکه روند تعیین شاخص‌ها و صادرکنندگان نمونه به اتاق ایران واگذار شود به‌صورت درخواست رسمی اتاق در اختیار معاون اول رئیس‌جمهور قرار گرفته و نشست‌هایی هم در همین رابطه برگزار شده است.

علیخانی افزود: متأسفانه سازمان توسعه تجارت به جد در برابر واگذاری این فرآیند مقاومت می‌کند و معتقد است برگزاری روز ملی صادرات یک امر حاکمیتی بوده و بخش خصوصی نمی‌تواند در آن وارد شود.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه