رادیو مجازی اتاق ایران - 24 مرداد 1401

جزئیات پرداخت وام به بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد

سهم 33 درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی

در ۲ ماهه نخست سال جاری بانک‌ها حدود 56هزار و 973 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخته‌اند که نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۶.۴ درصد افزایش داشته و 32.9 درصد ان نصیب بخش صنعت و معدن شده است.

29 خرداد 1396
کد خبر : 8915
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
در ۲ ماهه نخست سال جاری بانک‌ها حدود 56هزار و 973 میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخته‌اند که نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۱۶.۴ درصد افزایش داشته و 32.9 درصد ان نصیب بخش صنعت و معدن شده است.

کارخانه نخ لاستیک سازی کورد کرمانشاه. عکس: تسنیم، فرزاد منتی

تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی طی ۲ ماهه نخست سال جاری حدود 56هزار و 973 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود 8هزار و 30 میلیارد تومان (معادل ۱۶.۴ درصد) افزایش داشته است. ضمن اینکه بیشترین سهم از این تسهیلات به دو بخش «خدمات» و «صنایع و معادن» اختصاص یافته است.

به گزارش بانک مرکزی، در ۲ ماهه نخست سال جاری پرداخت تسهیلات در قالب سرمایه در گردش 19.1 درصد افزایش داشته است به‌گونه‌ای که  ۶۷.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی معادل 38هزار و 643 میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۱۹.۱ درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال 95، نشان می‌دهد: گروه صنایع و معادن که در سال94 با رشد منفی 6.1درصد مواجه بود در سال 95 با رشد 2.2درصدی مواجه شده است. بانک مرکزی، دلیل اصلی رشد این بخش در سال گذشته را مساعدت‌های نظام بانکی در تأمین مالی بخش صنعت و اعطای تسهیلات لازم به بنگاه‌های کوچک و متوسط عنوان کرده و بر این اساس به نظر می-رسد رشد این بخش با تداوم تزریق تسهیلات بانکی قابل‌استمرار باشد.

گروه خدمات نیز که در سال94 رشد منفی 2.3درصد داشته، در سال95 این روند تغییر کرده و به 3.6درصد رسیده است. گزارش بانک مرکزی از وضعیت تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 2ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد بخش عمده تسهیلات به بخش خدمات پرداخت شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی در 2ماهه نخست سال جاری، حدود 18هزار و 754 میلیارد تومان تسهیلات  به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که 87.9 درصد این تسهیلات (حدود 16هزار و 476میلیارد تومان) بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن بوده است که 42.6 درصد از کل منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی را شامل می‌شود.

در 2ماهه نخست سال جاری تعداد 24هزار و 946 فقره تسهیلات با میانگین پرداختی هر فقره حدود 751میلیون و 800هزار تومان به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است.

بااین‌وجود بیشترین تسهیلات بانک مرکزی به بخش خدمات اختصاص داشته است به‌گونه‌ای که از مجموع حدود 56هزار و 973 میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک‌های به بخش‌های اقتصاد، حدود 23هزار و 28میلیارد تومان (معادل 40.4 درصد کل تسهیلات) به بخش خدمات پرداخت شده رقمی معادل 13میلیارد و 47 میلیارد تومان آن (معادل 56.7 درصد) در قالب تأمین سرمایه در گردش بوده است. در این دوره زمانی، تعداد 372هزار و 73 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 61میلیون و 900هزار تومان به بخش خدمات پرداخت شده است.

سهم بخش کشاورزی اما از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها، حدود 4هزار و 379میلیارد تومان بوده که 71.5 درصد از این مبلغ در قالب تأمین سرمایه در گردش تخصیص داده شده است.

همچنین بخش مسکن و ساختمان رقمی در حدود 4هزار و 319میلیارد تومان تسهیلات گرفته که 36.5 درصد آن برای خرید و 18.3 درصد آن برای تعمیر مسکن بوده است. ضمن اینکه 22.4 درصد از کل تسهیلات اختصاص یافته به بخش مسکن و ساختمان تحت عنوان تأمین سرمایه در گردش بوده است.

در این میان بخش بازرگانی نیز 6هزار و 465میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که 56.7 درصد آن برای تأمین سرمایه در گردش بوده است.

همچنین بر اساس این گزارش 26میلیارد و 700 میلیون تومان از کل تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی، تحت عنوان متفرقه ثبت شده که از این میزان 60.9 درصد از کل تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

 

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه