رادیو مجازی اتاق ایران - 24 تیر 1403

نشست اکو

کمیته فرعی رتبه بندی تجاری و کمیته بانوان کارآفرین اکو برگزار شد

در نخستین روز از بیست و یکمین نشست کمیته های اجرایی و تخصصی اتاق بازرگانی و صنعت اکو، جلسه کمیته فرعی رتبه بندی تجاری و کمیته بانوان کارآفرین برگزار شد.

اتاق ایران

در نشست کمیته داوری اتاق اکو عنوان شد

تاسیس مرکز داوری در دستور کار اعضای اکو

از سال 2002 تاکنون در حال بررسی تاسیس مرکز داوری اکو بوده‌ایم و حالا زمان تاسیس مرکز داوری اکو است.

اتاق ایران

رئیس انجمن علمی انرژی ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

کنسرسیوم انرژی اکو برای همکاری‌ کشورهای عضو تشکیل می‌شود

محمد ساتکین، رئیس انجمن علمی انرژی ایران می‌گوید: کشورهای عضو اکو با هدف توسعه اقتصاد پایدار در زمینه‌های متعددی باهمدیگر همکاری می‌کنند. یکی از حوزه‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است.

انرژی