22 مرداد، روز تشکل‌ها و مشارکت های اجتماعی گرامی باد
 
رادیو مجازی اتاق ایران - 23 مرداد 1401

گفت‌وگو با رئیس‌جمهور آینده

گفت‌وگوی رادیویی - انتظارات فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آینده

رئیس جمهور آینده، بخش حمل‌ونقل و لجستیک کشور را فراموش نکند

سیدعلی حسینی، نائب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران می‌گوید: رئیس‌جمهور آینده با تقویت بخش لجستیک کشور به دنبال ایجاد کریدورهای ویژه با کشورهای مختلف باشد.

صدا

[ویدئو]

احتشام: دولت سیزدهم، راهکارهای بخش خصوصی را به کار بگیرد

محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند معتقد است: کاندیدای دولت سیزدهم باید برای مشکلات کشور برنامه مشخص بدهد و راهکارهای بخش خصوصی را به کار بگیرد.

ویدئو

[ویدئو]

سه مطالبه مهم از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم

حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق ایران می‌گوید: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید برای موضوع رشد اقتصادی، حذف مجوزها و مبارزه با فساد برنامه مشخص ارائه کنند.

ویدئو

[ویدئو]

شریعتی مقدم: دولت سیزدهم، بخش خصوصی را در تصمیم‌سازی شریک کند

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران می‌گوید: باتوجه به مسائل موجود کشور، انتظار می‌رود دولت آینده از مشورت‌های بخش خصوص استفاده کرده و آن را در تصمیم‌سازی شریک کند.

ویدئو

گفت‌وگوی رادیویی - انتظارات فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آینده

مدیریت خلق پول جزو اولویت رئیس‌جمهور آینده باشد

اصغر آهنی‌ها، نائب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران می‌گوید بی‌توجهی به مسیر درست خلق پول باعث رشد تورم شده و مدیریت درست آن باید در دستور کار دولت آینده باشد.

صدا

سید مهدی طبیب‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

دولت آینده مجری قانون باشد نه مانعی برای آن

طبیب‌زاده می‌گوید: بخش خصوصی انتظار دارد رئیس‌جمهوری آینده قوانین مهم حوزه اقتصاد ازجمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را به‌طور کامل اجرا کند.

اقتصاد کلان

[ویدئو]

رئیس اتاق تبریز: دولتی روی کار بیاید که صدای بخش خصوصی را بشنود

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز معتقد است: کاندیدای ریاست جمهوری باید برنامه مشخص برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد داشته باشد و صدای این بخش را بشوند.

ویدئو

گفت‌وگوی رادیویی - انتظارات فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آینده

رئیس دولت آینده به مسائل ساختاری نگاه ویژه داشته باشد

امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان با اشاره به پیوستگی تولید اشتغال و صادرات به یکدیگر، خواستار توجه دولت آینده به مسائل ساختاری در اقتصاد است.

صدا

گفت‌وگوی رادیویی - انتظارات فعالان اقتصادی از رئیس جمهور آینده

دولت سیزدهم، اتاق‌ها را مشاور واقعی خود بداند

سیدکمال حسینی، رئیس اتاق سنندج معتقد است: رئیس جمهور و دولت آینده برای تحلیل درست اقتصادی، اتاق‌ها را مشاور واقعی خود بداند.

صدا

مشروح نشست فعالان بخش خصوصی با کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری

در دیدار ابراهیم رئیسی با فعالان اقتصادی چه گذشت؟

ابراهیم رئیسی، کاندیدای ریاست جمهوری دوره سیزدهم با حضور در جمع فعالان اقتصادی در ساختمان اتاق ایران به تشریح برنامه‌های خود در حوزه اقتصاد پرداخت.

اتاق ایران