رادیو مجازی اتاق ایران - 28 اردیبهشت 1401
آخرین ویدئوها

[ویدیو]

تغییر مبنای محاسبه عوارض گمرکی چه تاثیری بر قیمت تمام شده دارد؟

محمدرضا فاروقی، نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران می‌گوید: با تغییر نرخ مبنای محاسبه گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، مبنای مالیات ارزش افزوده نیز رشد می‌کند که اثر تورمی دارد.

30 دی 1400
شناسه : 41272
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
در همین رابطه