رادیو مجازی اتاق ایران - 28 اردیبهشت 1401
آخرین ویدئوها

[ویدیو]

مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی به اقشار کم درآمد و تولیدکنندگان پرداخت شود

جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز با دفاع از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی می‌گوید: با توجه به تورم‌زا بودناین سیاست، دولت باید تدابیر جدی برای پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز به اقشار کم درآمد و تولیدکنندگان بیندیشد.

24 اردیبهشت 1401
شناسه : 42407
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
در همین رابطه