رادیو مجازی اتاق ایران - 24 اسفند 1401

تاریخ‌های مهم انتخابات اتاق‌های سراسر کشور در اسفندماه 1397

انتخابات نهمین دوره هیات‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، از ساعت 8 الی 18 روز شنبه 11 اسفندماه 1397 در محل اتاق های شهرستان برگزار می‌شود.

05 اسفند 1397
کد خبر : 17729
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

 انتخابات نهمین دوره هیات‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، از ساعت 8  الی 18 روز شنبه 11 اسفندماه 1397 در محل اتاق های شهرستان برگزار می‌شود.

 طبق اعلام انجمن نظارت بر انتخابات، مدت زمان رای‌‌گیری تا 3 ساعت قابل تمدید است و شمارش آرا بلافاصله پس از پایان رای‌گیری انجام می شود. همچنین نتایج انتخابات روز دوشنبه 12 اسفندماه اعلام می شود.

 تاریخ‌های مهم فرآیند برگزاری انتخابات به شرح زیر اعلام شده است: 

1

اعلام لیست نهایی

داوطلبان تائید صلاحیت شده

 

چهارشنبه ۹۷/۱۲/۱

2

شروع تبلیغات

۸ روز قبل از اخذ رأی

جمعه ۸ صبح ۹۷/۱۲/۳

3

پایان تبلیغات

24 ساعت قبل از روز رای گیری

جمعه ۸ صبح ۹۷/۱۲/۱۰

4

روز انتخابات

اسفندماه

شنبه ۸ صبح الی ۱۸

برای ۳ ساعت قابل تمدید است

۹۷/۱۲/۱۱

5

شمارش آرا

بلافاصله پس از اتمام مهلت اخذ رای

 

6

اعلام نتایج انتخابات

پس از اخذ صورتجلسه و تائید انجمن

 

 

مهلت اعتراض به آرا درهیات

نظارت

ظرف ۲ روز از تاریخ اعلام نتایج

آغاز مهلت: دوشنبه ۹۷/۱۲/۱۳

پایان مهلت: سه شنبه ۹۷/۱۲/۱۴

8

رسیدگی به اعتراض توسط

هیات

حداکثرظرف ۲ روز

آغاز رسیدگی: چهارشنبه ۹۷/۱۲/۱۵

پایان رسیدگی: پنج شنبه ۹۷/۱۲/۱۶

9

مهلت اعتراض به نظر هیات در

انجمن

ظرف ۲ روز

آغاز مهلت: جمعه ۹۷/۱۲/۱۷

پایان مهلت: شنبه ۹۷/۱۲/۱۸

10

رسیدگی به اعتراض توسط

انجمن

ظرف 3 روز

آغاز رسیدگی: یکشنبه ۹۷/۱۲/۱۹

پایان رسیدگی: سه شنبه ۹۷/۱۲/۲۱

11

مهلت اعتراض به نظر انجمن

در شورای عالی نظارت

ظرف ۲ روز

آغاز مهلت: چهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۲

پایان مهلت: پنجشنبه ۹۷/۱۲/۲۳

12

اعلام نظر شورای عالی نظارت

به اعتراضات به نظر انجمن

حداکثر ظرف ۳ روز از زمان وصول اعتراض

آغاز رسیدگی: جمعه ۹۷/۱۲/۲۴

پایان رسیدگی: یکشنبه ۹۷/۱۲/۲۶

13

صدور اعتبارنامه و اعلام

نتیجه قطعی

اعلام نتیجه قطعی یک هفته پس از
پایان مهلت اعتراض و پس از تشخیص صحت انتخابات توسط انجمن

 

در همین رابطه