رادیو مجازی اتاق ایران - 24 اسفند 1401

پایگاه خبری اتاق ایران گزارش می‌دهد

انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور از زبان آمار

انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، 11 اسفندماه سال جاری از ساعت میان فهرست بلند بالای کاندیداهایی که ثبت‌نام کرده‌اند، 40 نفر در اتاق تهران و 15 نفر در هر یک از اتاق‌های شهرستان به‌عنوان اعضای جدید هیات نمایندگان شوند.

08 اسفند 1397
کد خبر : 17783
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

انتخابات نهمین دوره هیات‌های نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، روز شنبه 11 اسفندماه 1397 از ساعت 8 الی 18 در محل اتاق‌های شهرستان برگزار می‌شود.

بر اساس آیین‌نامه انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق‌های سراسر کشور مصوب شورای عالی نظارت بر انتخابات، تعداد اعضای انتخابی برای هیات نمایندگان اتاق تهران 40 نفر و در سایر اتاق‌ها 15 نفر تعیین شده است که با رأی‌گیری از اعضای هر اتاق مشخص خواهند شد.

در آئین‌نامه انتخابات اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، ترکیب 40 نفره اتاق تهران با سهم‌ها مختلف از 4 حوزه شامل 16 نفر از بخش بازرگانی، 14 نفر از بخش صنعت، 4 نفر از بخش معدن و 6 نفر از بخش کشاورزی برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند.

البته دولت نیز 20 نماینده غیرانتخابی در اتاق تهران خواهد داشت که 15 نفر از آنها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت (شامل 6 نفر از بخش صنعت، 6 نفر از بخش بازرگانی، 3 نفر از بخش معدن) و 5 نفر توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین و معرفی خواهند شد. ورود این نمایندگان از سوی دولت سهم بخش‌های مختلف در ترکیب نمایندگان اتاق تهران را به بخش‌های معدن و کشاورزی تغییر می‌دهد.

بر اساس این آئین‌نامه در شهرستان‌ها تعداد هیأت نمایندگان 15 نفر از 4 حوزه شامل 5 نفر از بخش بازرگانی، 5 نفر از بخش صنعت، 2 نفر از بخش معدن و 3 نفر از بخش کشاورزی اتاق مربوطه برای مدت 4 سال انتخاب خواهند شد.

بررسی‌های آماری «پایگاه خبری اتاق ایران» نشان می‌دهد در انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، 1547 نفر در کل اتاق‌ها برای 4 حوزه اصلی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد 535 نفر از طریق صندوق آرا انتخاب می‌شوند.

از میان کل فعالان اقتصادی ثبت‌نام شده برای ورود به هیات نمایندگان اتاق‌ها، بخش بازرگانی با 657 نامزد بیشترین تقاضا را داشته و پس‌ازآن بخش صنعت با 461 نامزد در رتبه دوم قرار دارد. همچنین بخش کشاورزی با 268 نامزد و بخش معدن با 161 نامزد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از نظر تعداد نامزدهای حاضر در انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، اتاق تهران با 159 نامزد بیشترین تعداد تقاضا را برای ورود به هیات نمایندگان داشته که البته با توجه به 40 نفره بودن هیات نمایندگان این اتاق، نمی‌تواند رکورد بالایی محسوب شود.

از میان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور، اتاق بندرعباس با 60 نامزد، شلوغ‌ترین رقابت انتخاباتی را شاهد خواهد شود و اتاق‌های اصفهان و مشهد نیز با 58 نامزد در رتبه بعدی قرار گرفته‌اند.

در مقابل اتاق‌های شهرکرد و کرمانشاه با 28 نامزد و اتاق یزد با 29 نامزد خلوت‌ترین رقابت انتخاباتی دوره نهم را برگزار خواهند کرد.

در همین رابطه