رادیو مجازی اتاق ایران - 10 آذر 1401

شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی اعلام شد

سازمان امور مالیاتی شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی را اعلام کرد.

09 مرداد 1398
کد خبر : 29729
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.

 این بخشنامه که با امضای « امید علی پارسا » رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که به اداره های کل  مربوطه سراسر کشور ابلاغ شده ، آمده است:  با توجه به اینکه سال ۱۳۹۸ به نام سال رونق تولیدنامگذاری شده، بنابراین این سازمان در چارچوب حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مودیان مالیاتی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۸۰ و مواد  ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده  گرفته است.

برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی، اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود ( اعم از اصل بدهی و جرایم غیر قابل بخشش) تا پایان سال جاری، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب از این حیث به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرند:
 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ  ۳۰ مهر ماه ۹۸  معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش.
 در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ یکم تا ۳۰ آبان ماه ۹۸ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل ۹۸ درصد جرایم قابل بخشش و برای سایر مودیان ۹۶ درصد جرایم قابل بخشش.
در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ یکم آذرماه ۹۸  تا پایان سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، به ازای هر ماه معادل ۲ درصد و برای سایر مودیان معادل ۴ درصد، از درصد بخشودگی موضوع بند (۲) فوق کسر می گردد.
میزان بخشودگی جرایم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات محاسبه می شود.
برای بخشودگی جرایم در اجرای این بخشنامه، مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی جرایم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرار گیرد.
مودیان یاد شده که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام کرده اند، می توانند درخواست بخشودگی جرایم خود را حداکثر تا ۲۰ اسفندماه ۹۸ به اداره های امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرند. مودیان  مالیاتی می توانند برای هر یک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال ، از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند.
استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرایم عملکرد و دوره های مالیاتی طی سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای مودیانی که طبق مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره (۳) این ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند، منوط به ارسال فهرست معاملات هر یک از سال های ذکر شده تا ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸ است.

در همین رابطه