رادیو مجازی اتاق ایران - 13 خرداد 1402

گزارش پایگاه خبری اتاق ایران از کژکارکردهای اقتصاد کنونی؛

انحرافات اقتصاد کشور چیست؟

اقتصاد کنونی کشور فاصله زیادی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد که کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارشی، این کژکاردکردها را تشریح و راهکارهای اصلاحی آن برای عملی شدن اقتصاد مقاومتی را ارائه کرده است.

16 مرداد 1395
کد خبر : 3029
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

اقتصاد کشور دچار کژ­کارکردی­ها و معضلات متعددی شده که در نتیجه آن فعالیت­های نامولد اقتصادی بر فعالیت­های مولد غلبه یافته است. کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارشی، بخش­هایی را که با اقتصاد مقاومتی تقابل یا زاویه دارد ذکر کرده و همچنین  راهکارهای اصلاحی برای آن پیشنهاد داده است.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی از جمله نکاتی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. همچنین، بر به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و  بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط در این سیاست‌های کلی تاکید شده است.

اما با این وجود، اقداماتی صورت گرفته که نه تنها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی نیست که با آن زاویه و فاصله زیادی دارد. از جمله این انحرافات می‌توان به این امر اشاره کرد که هنوز سیاست­گذاری و ساز و کار اجرایی مشخص، معین، کارآمد و موثری در جهت بسیج امکانات و منابع مالی کشور برای توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت مردم وجود ندارد.همچنین حمایت و پشتیبانی لازم و کافی از بخش­های مولد کشور انجام نشده است؛

 عدم غلبه نظام اقتصادی درست، سالم و مولد در کشور و تفوق و تسلط نیروهای نامولد و رانتی بر اقتصادی که به شدت درون­گرا و برون­زا، رانت­جو و نامولد، فرصت­سوز و کوته­نگر شده است، از دیگر کژکاردکردهای اقتصاد کشور است. همچنین می‌توان از  عدم پشتیبانی جامع و کارآمد دولت از بنگاه­ها (و صنایع) کوچک و متوسط،  فقدان بخش مسئول دولتی قدرتمند و کارآمد جهت اداره امور و تولیت امور بنگاه­های کوچک و متوسط، عدم محوریت ایجاد اشتغال مولد به عنوان رکن اصلی نجات اقتصاد کشور و کاهش اشتغال مولد و مفید و تنزل درآمد طبقات کم­درآمد و متوسط جامعه به عنوان دیگر انحرافات اقتصاد کنونی نام برد.

بر اساس این گزارش، ساز و کار لازم تامین مالی و حمایت نظام بانکی از بنگاه­های کوچک و متوسط بخش خصوصی در جهت مشارکت آحاد جامعه در فعالیت­های اقتصادی و ارتقاء درآمد عامه در اقتصاد کنونی وجود ندارد و همچنین توان مصرف طبقات کم­درآمد و متوسط در طی 5 سال اخیر و به ویژه در شهرهای بزرگ به طرز چشمگیری کاهش یافته است.همچنین می‌توان به تورم بالای بخش مسکن و در نتیجه افزایش سهم آن از هزینه­های خانوار و در نتیجه کاهش درآمد قابل مصرف عامه مردم و گسترش فقر اشاره کرد.

نسبت تشکیل سرمایه پایین در بخش تولید ساختمان، نسبت پایین تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی، انحراف تخصیص منابع از کشاورزی به سمت بخش­های نامولد و واردات مواد غذایی و کاهش اشتغال مفید و درآمد روستانشینان و ساکنین شهرهای کوچک و نقاط محروم و مهاجرت آنها به حاشیه شهرهای بزرگ نیز از دیگر انحرافات اقتصاد کشور از اقتصاد مقاومتی است.

 برای اصلاح کژکاردکردها چه باید کرد؟

کمیسیون صنایع اتاق ایران 9 اقدام اساسی را برای نجات اقتصاد کشور پیشنهاد کرده است که معتقد است با عملیاتی کردن آنها، در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بلندی برداشته می شود. 

بر اساس گزارش این کمیسیون، بازارایی و تجدید ساختار نهادها و ساختارهای اقتصادی کشور در جهت حمایت از بخش­های مولد و اشتغال­زای اقتصاد، افزایش هزینه فعالیت­های نامولد و کاهش هزینه فعالیت­های مولد و همچنین افزایش درآمد طبقات کم­درآمد و متوسط با محوریت اصلی اقتصاد در جهت ایجاد اشتغال مولد به عنوان مهم‌ترین عامل بهبود کیفیت زندگی مردم از جمله اقدامات اصلاحی برای نزدیک شدن به اقتصاد مقاومتی است.

از سوی دیگر اگر از صنایع کوچک و متوسط و دیگر بنگاه­های مولد و پشتیبان صنعت حمایت و اشتغال مولد پایدار در شهرهای کوچک، روستاها و نقاط محروم ایجاد شود، می‌توان به عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی امیدوار بود.

در آخر نیز پیشنهاد تاسیس یک سازمان دولتی قدرتمند جهت پشتیبانی و اداره امور بنگاه­های کوچک و متوسط در حد و اندازه کشورهای دیگر توسط این کمیسیون داده شده است.

متن کامل این گزارش در این لینک موجود است. 

در همین رابطه