22 مرداد، روز تشکل‌ها و مشارکت های اجتماعی گرامی باد
 
رادیو مجازی اتاق ایران - 23 مرداد 1401

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد

نحوه رسیدگی به صورت‌حساب‌های غیرواقعی مؤدیان مالیاتی

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به صورت‌حساب‌های غیرواقعی مودیان را ابلاغ کرد. هدف از اجرای این بخشنامه، پیشگیری از فرار مالیاتی، ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مؤدیانی که اقدام به صدور صورت‌حساب‌های غیرواقعی می‌کنند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف اعلام شده است.

11 خرداد 1399
کد خبر : 33368
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

امیدعلی پارسا رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای نحوه رسیدگی به صورت‌حساب‌های غیرواقعی مؤدیان مالیاتی را اعلام کرد.

این بخشنامه، با عنایت به تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و به‌منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مؤدیانی که اقدام به صدور صورت‌حساب‌های غیرواقعی می‌کنند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، 9 دستور کار ابلاغ شده است و ادارات کل امور مالیاتی باید بر اساس این 9 دستور کار عمل کنند.

۱- در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رئیس امور مالیاتی ذی‌ربط، کننده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و رئیس اداره حقوقی تشکیل می‌شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسائل مرتبط با صورت‌حساب‌های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است.

۲- در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مؤدی (مالیات و عوارض خرید) که به‌واسطه معاملات غیرواقعی با مؤدی صوری (خرید از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی) موردپذیرش قرار نمی‌گیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند، با احراز ادعای مؤدی (خریدار) و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار موردپذیرش قرار خواهد گرفت.

۳- درصورتی‌که در رسیدگی به حساب فروش مؤدی یا فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۴، برای ادارات امور مالیاتی مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مؤدی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مؤدی صوری) است، چنانچه فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی خریدار واقعی کالا یا خدمت اقدام کند، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به‌عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به‌عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام‌شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، حسب مورد منظور خواهد شد.

۴- در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مؤدی (طرف معامله)، اداره امور مالیاتی ضمن عدم قبول اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده مودی-خریدار (در موارد خرید مربوط به کالاها و خدمات غیر معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده) یا عدم پذیرش آن به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی (در خصوص کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده و اشخاصی که مشمول نظام مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند) یا مطالبه و دریافت مالیات متعلق ارزش‌افزوده از مؤدی- فروشنده (در مورد کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده) با بررسی و تعیین قیمت متعارف خرید یا فروش (با رعایت مقررات مربوط و با در نظر داشتن نوع فعالیت مؤدی اعم از عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی و نحوه تأمین کالا) موظف‌اند حسب مورد در اجرای قسمت اخیر مواد ۲۳۰ و ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم مراتب عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کنند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضایی اقدام شود.

۵- درصورتی‌که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش‌افزوده، مؤدی حسب مورد نسبت به معرفی فروشنده یا خریدار واقعی اقدام کند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای ۲ و ۳، برابر مقررات تبصره ماده (۱۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه‌های صادره سازمان در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده، اقدام شود.

۶- چنانچه ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیرواقعی با مؤدیان صوری (صورتحساب خرید یا فروش غیرواقعی) که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه‌های سازمان نمی‌باشند، برخورد کنند، موظف‌اند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف‌های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوطه به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال کنند. نتیجه رسیدگی در صورت تأیید، از طریق اداره کل ذی‌ربط به اداره کل فناوری اطلاعات ارسال و در سامانه‌های موجود در سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری می‌شود و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی، نزد مراجع صالح قضایی اقامه دعوی صورت می‌پذیرد.

در راستای این بند در صورت مراجعه مؤدی که به‌عنوان مؤدی فاقد اعتبار اعلام شده است، اداره امور مالیاتی رسیدگی‌کننده به پرونده عملکرد مؤدی مکلف به بررسی موضوع و اعلام نتیجه پس از طرح در کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی به شرح این بند فوق خواهد بود.

۷- پس از ثبت اطلاعات مطابق بند ۶ به‌عنوان مؤدی فاقد اعتبار مالیاتی، هرگونه تغییر اطلاعات (اصلاح، ویرایش و حذف) در سامانه‌های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، منحصراً با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی است.

در مواردی که طرف معامله مؤدی از اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی بوده و مؤدی نسبت به اصلاح موضوع حسب بندهای ۲ و ۳ فوق اقدام نکرده باشد، جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از مؤدی قابل مطالبه خواهد بود.

۸- مؤدیانی که برای عملکرد یا دوره‌های سال ۱۳۹۹ به بعد نسبت به ارائه صورتحساب غیرواقعی اقدام کنند، چنانچه نسبت به معرفی فروشنده یا خریدار واقعی اقدام نکنند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با آنها رفتار خواهد شد، به‌عنوان مؤدی پر ریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده یا خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیرواقعی، با آنها مطابق این بند رفتار خواهد شد.

۹- با عنایت به اینکه مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی موسوم به مؤدیان صوری اصولاً دارای فعالیت واقعی نیستند، بنابراین در مواردی که مستندات یا اطلاعیه‌ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه‌های واصله موضوعیت نداشته و باید صرفاً مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه