رادیو مجازی اتاق ایران - 13 خرداد 1402

بررسی اقتصاد اکوادور به بهانه سفر هیات اقتصادی ایران به آمریکای لاتین

فقرزدایی؛ محور اقتصاد اکوادور

برنامه های اقتصادی اکوادور بر مبنای فقرزدایی طرح ریزی شده است. اقتصاد این کشور از سال 2007، کمک کرده تا 1.5 میلیون نفر از مردم این کشور از فقر نجات پیدا کنند.

راضیه علیپور

خبرنگار
03 شهریور 1395
کد خبر : 3513
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

در فاصله سال های 2006 و 2014 میانگین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اکوادور به دلیل افزایش قیمت نفت و جریان سرمایه‌گذاری غیردولتی به 4.6 درصد رسید. در همین مدت، نرخ فقر از 37.6 درصد به 22.5 درصد کاهش یافت.

با این حال، کاهش قیمت نفت از اواخر سال 2014 و دسترسی سخت تر به منابع مالی جدید و همچنین افزایش ارزش دلار تغییرات ایجاد شده در اقتصاد اکوادور را در معرض خطر قرار داده است. میزان فقر نیز افزایش کمی داشته است؛ یعنی از 22.5 درصد در سال 2014 به 23.3 درصد در 2015 رسیده است.

با وجود تلاش دولت برای دسترسی به منابع مالی خارجی و افزایش درآمدهای غیر نفتی، این کشور مجبور به کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و افزایش هزینه‌های عمومی شده است. افزایش هزینه‌های عمومی روی فعالیت‌های اقتصادی نیز تاثیر منفی گذاشته است.

بر اساس اطلاعات بانک جهانی، جمعیت اکوادور در سال 2015، حدود 16 میلیون نفر بوده و همچنین نرخ تورم آن 4 درصد اعلام شده است. صادرات این کشور طی این سال، 18.3 میلیارد دلار بوده است. نفت، موز، گل، میگو و کاکائو بخش عمده صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است.

میزان تولید ناخالص داخلی اکوادور در سال 2015، 98.8 میلیارد دلار بوده است. از میزان کل تولید ناخالص داخلی اکوادور در سال 2015، 6 درصد به کشاورزی، 34 درصد به صنعت و نزدیک به 60 درصد به حوزه خدمات اختصاص داشته است.

 

کم شدن شکاف فقیر و غنی در اکوادور

برنامه های اقتصادی اکوادور از سال 2007، کمک کرده تا 1.5 میلیون نفر از مردم این کشور از فقر نجات پیدا کنند. اکنون شکاف میان فقیر و غنی نیز کاهش پیدا کرده است. در سال 2007 ثروتمندترین خانواده 42 برابر ثروتمندتر از فقیرترین خانواده در این کشور بود، در حالی که اکنون آنها 22 برابر ثروتمندتر هستند. همچنین به گزارش موسسه آمار اکوادور، نرخ فقر از 16.5 درصد در سال 2007 به 8.6 درصد در سال 2014 رسیده است (افرادی که در‌آمد ماهیانه کمتر از 81 دلار دارند فقیر در نظر گرفته می‌شوند).

گزارش دیگری حاکی از آن است که نرخ بیکاری در این کشور در سال 2007 حدود 6درصد بوده که در سال 2014 به حدود 4.5 درصد رسیده است؛ یعنی یک سطح پایین‌تر از سایر کشورهای آمریکای جنوبی مثل برزیل (نرخ 4.7 درصد بیکاری) پرو (6 درصد) و شیلی (6.4 درصد).

در همین رابطه