22 مرداد، روز تشکل‌ها و مشارکت های اجتماعی گرامی باد
 
رادیو مجازی اتاق ایران - 23 مرداد 1401

محمود اولیایی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

مطالعه بازار گام نخست برای انعقاد قراردادهای بین المللی است

نایب رئیس کمیسیمون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران توسعه علم مدیریت را به کمک مشاوران این حوزه هم در بخش دولتی و هم خصوصی، ضروری توصیف کرد.

سارا ترابی

خبرنگار
29 دی 1399
کد خبر : 36470
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نایب رئیس کمیسیمون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران بر این باور است که بی توجهی نسبت به نحوه درست تعاملات بین المللی در بین صاحبان بنگاه های اقتصادی و بازرگانان یکی از ضعف های جدی کشور در توسعه مناسبات تجاری در سطح جهانی است.

محمود اولیایی، نایب رئیس کمیسیمون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری ضمن بیان این نکته که کشور نتوانست از فرصت برجام برای حضور قوی و پایدار در بازارهای بین المللی بهره ببرد، عنوان کرد: احتمال دارد در پی تغییر رئیس جمهور آمریکا، شرایط تحریمی علیه ایران نیز تغییر کند. بدین ترتیب مجدد فرصتی ایجاد می شود تا شرکت ها و بنگاه های اقتصادی طی مذاکراتی با طرف های خود در دیگر کشورها، بتوانند سطح مناسبات بین المللی را ارتقا دهند؛ اما آنچه در حال حاضر حس می شود بی توجهی نسبت به اصول و قواعد مذاکره در سطح جهانی است.

او ادامه داد: در سطح دنیا استفاده از ظرفیت مشاوران مدیریت یک اصل پذیرفته شده است که متاسفانه در ایران به این ظرفیت مهم توجهی نمی شود. کلیه دستگاه های دولتی و خصوصی در کشورهای صنعتی و پیشرفته، مشاورانی در اختیار دارند که اصول مدیریتی را در بنگاه ها و دستگاه ها جاری می کنند. در واقع مدیران و صاحبان صنایع تنها به دانش خود اتکا نمی کنند و این رویکرد آنها موجب می شود در تعامل با طرف های خود در سایر کشورها، تصمیمات دقیق تری اتخاذ کند.

اولیایی ارائه یک طرح دقیق برای آغاز همکاری های بین المللی را در کنار تحقیقات بازار، رسیدن به درکی واضح از بازار هدف و رقبایی که حضور دارند را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: هر آنچه برای شناسایی بازار هدف لازم است به کمک مشاوران تهیه می شوند، بنابراین می توان به نقش کلیدی این افراد در روند مذاکرات تجاری و سرمایه گذاری اشاره کرد.

نایب رئیس کمیسیمون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران پشت کردن به علوم روز مدیریت را یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران برشمرد و ادامه داد: بها دادن به اقتصاد یک بعد ماجراست و بعد دیگر آن ارزش قائل شدن برای علم مدیریت است که در این سمت دچار ضعف جدی هستیم.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی مشاوره های دقیق مدیریتی می تواند حتی بنگاه های ورشکسته را نیز دوباره به چرخه اقتصاد برگرداند، پس توجه به این حوزه بسیار اهمیت دارد. اگر در دوران برجام نمایندگان بنگاه های اقتصادی پشت میز مذاکره با طرف های خارجی نشستند اما عایدی نداشتند به این دلیل است که به نکات مشاوره ای توجه نکردن و بدون طرح اولیه و شناسایی بازار هدف خود مذاکرات را آغاز کردند.

به اعتقاد او اگر مدیران واحدهای تجاری و سرمایه گذاران می خواهند در دوران پیش رو و بعد از لغو تحریم ها از فرصت های خود بهتر استفاده کنند باید علمشان را توسعه داده و به کمک مشاوران مدیریت، طرح های تجاری خود را بر اساس شناسایی بازار هدف قبل از رفتن به پای مذاکره، تهیه کنند.  

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه