رادیو مجازی اتاق ایران - 8 تیر 1401

با موافقت کارگروه تنظیم بازار

قیمت فروش گندم دولتی بازنگری می‌شود

کارگروه تنظیم بازار با بازنگری در قیمت فروش گندم دولتی به صنف و صنعت موافقت کرد.

12 تیر 1400
کد خبر : 38750
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
کارگروه تنظیم بازار با بازنگری در قیمت فروش گندم دولتی به صنف و صنعت موافقت کرد.

برداشت گندم از مزارع اهر در آذربایجان شرقی. عکس: تسنیم، مهدی دایلاری.

کارگروه تنظیم بازار با بازنگری و اصلاح قیمت فروش گندم شرکت بازرگانی دولتی به بخش صنف و صنعت موافقت کرد.

بنا بر این گزارش در متن مصوبه آمده است: درخواست شرکت بازرگانی دولتی ایران (نامه شماره ۰۲۰/۴۱۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۳۰) در خصوص بازنگری و اصلاح قیمت فروش گندم بخش صنف و صنعت و جلوگیری از ضرر و زیان مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران در جلسه مطرح و ضمن موافقت با کلیات موضوع مقرر شد به استناد اختیارات کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور مراتب در کارگروه مربوطه مطرح و تصمیم مقتضی با هماهنگی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی و رعایت کلیه جوانب اتخاذ شود.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه