رادیو مجازی اتاق ایران - 1 آبان 1400

مرکز آمار ایران اعلام کرد

36.8 درصد خریداران لوازم برقی، کالای خارجی خریدند

در سال گذشته، 51.8درصد از لوازم برقی خریداری‌شده توسط افراد مورد مطالعه، لوازم برقی تولید داخل، ٣٦.٨درصد تولید خارج و ١١.٤درصد، هر دو نوع لوازم برق داخلی و خارجی بوده است.

21 مهر 1400
کد خبر : 39928
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

مرکز آمار ایران در قالب طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار به بررسی فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها پرداخته و حالا نتیجه بخشی از این بررسی در رابطه با رفتار خانوار در حوزه خرید را منتشر کرده است.

این آمارگیری در سال ١٣٩٩، برای افراد ١٥ ساله و بیشتر در میان 62 هزار و 560 خانوار شهری و روستایی انجام و طلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و ... در میان افراد ١٥ ساله و بیشتر جمع‌آوری شده است.
بر اساس یافته‌های این بررسی که مربوط به رفتار خانوار در حوزه خرید است،در سال گذشته، بیشترین شیوه انتخاب پوشاک افراد ١٥ ساله و بیش‌تر از طریق تماشای ویترین فروشگاه‌های پوشاک با 83.4 درصد بوده است. همچنین  ٦.٣ درصد بر اساس پیشنهاد دوستان و نزدیکان، ٥ درصد مطابق مُد در جامعه، ٢.٦ درصد با توجه به شبکه‌های اجتماعی، ٠.٧ درصد بر اساس تبلیغات پیرامونی، ٠.٢ درصد بر اساس مشاهده برنامه‌های سیمای ملی، ٠.١ درصد بر اساس برنامه‌های ماهواره‌ای و ١.٧ درصد بر اساس سایر روش‌ها، پوشاک خود را انتخاب کرده‌اند.
نتایج این پیمایش حاکی از آن است که اولویت 38.3 درصد از افراد ١٥ ساله و بیش‌تر در خرید پوشاک، پوشاک تولید داخل‌ و ٧.٨درصد پوشاک خارجی بوده است و برای ٥٣.٨ درصد افراد نیز اولویت خاصی بین پوشاک داخلی و خارجی وجود نداشته است.
در یک‏ سال منتهی به زمان آمارگیری در سال ٩٩، 15.3 درصد از افراد ١٥ ساله و بیش‌تر اظهار کرده‌اند حداقل یک‏بار کالایی که از نظر خود افراد لوکس بوده، خریداری کرده‏اند.
همچنین در سال 99، 51.8 درصد از لوازم برقی خریداری‌شده توسط فراد مورد مطالعه، لوازم برقی تولید داخل، ٣٦.٨درصد لوازم برقی تولید خارج و ١١.٤ درصد، هردو نوع لوازم برق داخلی و خارجی بوده است.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه