رادیو مجازی اتاق ایران - 14 آذر 1400

معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران اعلام کرد

مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان شیشه ایران 16 آذرماه برگزار می‌شود

علاقه‌مندان برای عضویت در انجمن تولیدکنندگان شیشه ایران تا پایان وقت اداری سیزدهم آذرماه فرصت دارند مدارک خود را در اختیار معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران قرار دهند.

02 آذر 1400
کد خبر : 40502
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
علاقه‌مندان برای عضویت در انجمن تولیدکنندگان شیشه ایران تا پایان وقت اداری سیزدهم آذرماه فرصت دارند مدارک خود را در اختیار معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران قرار دهند.

ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. عکس: بهاره تقی‌آبادی.

طبق توافق‌های انجام شده قرار است «انجمن تولیدکنندگان شیشه ایران» در اتاق ایران تأسیس شود؛ بدین منظور قرار است مجمع عمومی مؤسسین این انجمن روز سه‌شنبه 16 آذرماه ساعت 15 در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک 175 با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

علاقمندان می‌توانند از روز شنبه ششم آذرماه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ سیزدهم آذرماه جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران واقع در تهران- خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره ۱۷۵ طبقه چهارم مراجعه کنند.

مهلت یادشده برای ثبت‌نام و تکمیل مدارک قابل‌تغییر و تمدید نیست.

دستور جلسه مجمع عمومی مؤسسین انجمن تولیدکنندگان شیشه ایران به شرح زیر است.

-بررسی و تصویب اساسنامه.

-انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.

-تعیین ورودیه و حق عضویت.

-تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

-سایر موارد.

مدارک عضویت موردنیاز نیز به این شرح است:

الف – اصل و کپی کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) از اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ب – کلیه فعالان با دا بودن: پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا پروانه کسب تولیدی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

ج – اصل معرفی نامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با مهر و امضای صاحبان امضاء (نمایندگان اشخاص حقوقی می‌بایست مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت متبوع باشند.)

د-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت حضور در مجمع.

ه- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت (تغییرات هیات مدیره).

و – اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/100 میلیون ریال (معادل ده میلیون تومان) به شماره حساب (1515115115) به شماره شبا IR460120000000001515115115 با شناسه واریز 9900080165133 بانک ملت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه