رادیو مجازی اتاق ایران - 2 اسفند 1402

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک ایران و سوریه 7 شهریور برگزار می‌شود

مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه دوشنبه هفتم شهریور در طبقه هشتم اتاق ایران برگزار خواهد شد.

25 مرداد 1401
کد خبر : 43479
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه راًس ساعت 10 صبح روز دوشنبه هفتم شهریور به صورت حضوری در طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  واقع در خیابان طالقانی ،تقاطع شهید موسوی، شماره 175 ،طبقه هشتم برگزار خواهد شد.

استماع گزارش عملکرد سال 1400 هیات مدیره، بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1400 و گزارش بازرس قانونی، تعیین حق ورودی و حق عضویت سال 1401 ، انتخاب حسابرس رسمی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400، انتخاب بازرس قانونی  و انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، برای درج آگهی های اتاق مشترک در دستور کار این جلسه خواهد بود.

شرایط حضور در مجمع عبارتند از: دارا بودن کارت عضویت و یا بازرگانی معتبر اتاق ایران، عضویت معتبر در اتاق مشترک (اعتبار عضویت حداقل تا تاریخ 07/06/1401)، امکان حضور و رای دهی اشخاص حقوقی به غیر از مدیر عامل، مشروط به ارائه معرفی نامه در سربرگ شرکت به امضاء صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت است، اشخاص حقیقی که امکان حضور در جلسه مجمع عمومی را ندارند، لازم است با مراجعه به دفتر خانه اسناد رسمی یک نفر را به عنوان وکیل رسمی معرفی کنند، همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و وکالتنامه رسمی همراه وکیل، برای ورود به مجمع عمومی الزامی است، هر شخص می تواند وکالت رسمی 2 عضو حقیقی و یا نمایندگی 2 شخص حقوقی را برای حضور در مجمع عهده دار باشد، متقاضیان کاندیداتوری بازرس قانونی می توانند، درخواست کتبی خود را حداکثر تا تاریخ 31/05/1401 به اتاق مشترک ارسال کنند.

موضوعات :
در همین رابطه