رادیو مجازی اتاق ایران - 10 آذر 1401

اعتبار به چک بانکی برگشت

درصد وصول چک‌های بانکی به 92.4 درصد رسید

به دنبال اجرای قانون جدید چک و سخت‌گیری در مورد صدور و برگشت چک، این ابزار بانکی در حال بازیابی اعتبار از دست رفته است و در مهرماه میزان چک‌های وصولی به رقم بی‌سابقه 92.4 درصد رسیده است.

02 آذر 1401
کد خبر : 44716
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

با اجرای قانون جدید چک، بسیاری از راه‌های صدور چک بی‌محل بسته شده و امکانات و راه‌های جدیدی نیز برای پاس کردن چک‌های برگشتی مدنظر قرار گرفته است به‌گونه‌ای که صادرکنندگان چک در صورت برگشت چک‌های صادره، تقریباً از کل خدمات بانکی محروم می‌شوند و موجودی حساب‌های آنها نیز تا تکمیل وجه چک برگشتی، بلوکه خواهد شد. درنتیجه این تغییرات، چک بانکی به‌تدریج در حال بازیابی اعتبار از دست رفته است و ضریب چک‌ها وصول شده افزایش پیدا کرده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در مهرماه به ترتیب 92.4 درصد و 88.9 درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (شهریورماه) به ترتیب معادل 91.8 درصد و 89.5 درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر 91.2 درصد و 86.9 درصد بوده است.

شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در مهرماه 1401 به لحاظ تعدادی، 7.6 درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد 8.2 درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی 11.1 درصد بوده و در ماه قبل عدد 10.5 درصد را نمایش می‌دهد.

طی مهرماه 1401 در سامانه چکاوک حدود 6.4 میلیون فقره چک به ارزش حدود 3185 هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5 درصد و 4.9 درصد کاهش نشان می‌دهد

موضوعات :
در همین رابطه