رادیو مجازی اتاق ایران - 7 اسفند 1402

با دستور بانک مرکزی

خرید ارز صادراتی توسط صرافی ها ممنوع شد

با دستور بانک مرکزی، خرید و فروش ارز صادراتی توسط صرافی ها ممنوع شده است و صرافی‌ها می توانند نیازهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی تأمین کنند.

02 بهمن 1401
کد خبر : 55378
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
با دستور بانک مرکزی، خرید و فروش ارز صادراتی توسط صرافی ها ممنوع شده است و صرافی‌ها می توانند نیازهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی تأمین کنند.

عکس: اکوایران، دانیال شایگان

براساس بخشنامه‌ای که روز گذشته بانک مرکزی به شبکه صرافی‌ها ابلاغ کرده، سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس - فروش اسکناس) صرافی ها در هر روز معادل 30 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین شده است. ضمن اینکه خرید و فروش ارز صادراتی توسط صرافی ها ممنوع شده است؛ در این بخشنامه آمده است که صرافی‌ها می توانند نیازهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی تأمین کنند.

آنطور که تسنیم نوشته، در این بخشنامه تأکید شده؛

1. صرافی ها می توانند نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی به (استثنای بانکها و صرافی ها) پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی تا سقف 10 هزار یورو با معادل آن به سایر ارزها را با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد (56) با نرخ توافقی طرفین اقدام نمایند.

2. صرافی ها می توانند صرفا از محل منابع تامین شده از سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد 56 نسبت به فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی بالای 18 سال و حقوقی مقیم (به استثنای بانک ها و صرافی ها) به صورت یکبار در سال برای هر مشتری و پس از احراز هویت وی از طریق احد کارت ملی با شناسه ملی شماره تلفن همراه به نام شخص حقیقی با نماینده شخص حقوقی دارای امضای مجاز شماره حساب بانکی به نام شخص حقیقی با شخص حقوقی تا سقف 5 هزار یورو با معادل آن به سایر ارزها با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد 56) اقدام نمایند.

3. در صورت ضرورت بانک مرکزی از طریق صرافی های بانکی امکان تأمین منابع مورد نیاز برای فروش در سرفصل تأمین نیازهای ضروری کد 56 را فراهم خواهد نمود.

4. سقف وضعیت باز ارزی اسکناس (خرید اسکناس - فروش اسکناس) صرافی ها در هر روز معادل 30,000 یورو با معادل آن به سایر ارزها تعیین می شود. در صورت وجود مازاد امکان خرید برای صرافی ها وجود نخواهد داشت. صرافی مکلف است مازاد اسکناس را حداکثر تا پایان روز کاری بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی به استثنای بانکها و صرافیها با بانک ملی ایران به فروش رساند.

5. صرافی های بانکی مجاز هستند بدون سقف نسبت به خرید و فروش ارز با سایر صرافی ها در سرفصل به از بانک و صرافی دیگر کد (26) اقدام نمایند.

6. حاشیه سود خرید و فروش ،صرافی جداکتر نیم (0.5) درصد تعیین میشود.

7.برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس در مبادی ورودی کشور و با تحویل اسکناس به شعب / باجه های بانک ملی ایران بوده و امکان خرید اسکناس از صادرکنندگان برای صرافی ها و ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) به منظور رفع تعهد صادرکنندگان مجار نخواهد بود.

8.صرافی‌ها مکلفند منابع ارزی حاصل از صادرات که تاکنون در ستا ثبت نکرده و رفع تعهد صادراتی شده است را بلافاصله از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به بانک ملی تحویل و با نرخ خرید مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران به فروش برسانند تا بانک مذکور نسبت به رفع تعهد صادر کننده اقدام نماید.

امروز همچنین در تصمیم دیگر بانک مرکزی امکان فروش ارز به مردم تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای صرافی‌های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی، از محل منابع خریداری شده مجاز شد.

موضوعات :
در همین رابطه