رادیو مجازی اتاق ایران - 13 خرداد 1402

آمارهای رسمی از افزایش صدور پروانه ساختمانی خبر می‌دهند

بهبود برنامه‌ریزی برای تولید مسکن در تابستان

پس از چند فصل افول برنامه‌ریزی برای تولید مسکن شهری، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمان‌های مسکونی شهری در تابستان امسال 4.6 درصد نسبت به تابستان سال قبل افزایش یافته است.

17 بهمن 1401
کد خبر : 55526
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، از توقف روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی و بهبود نسبی وضعیت تولید مسکن شهری حکایت دارد.

به گزارش اتاق ایران آنلاین، نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور در تابستان ۱۴۰۱ نشان می‌دهد: در این فصل، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران 2.6 درصد و در کل مناطق شهری کشور 4.6 درصد نسبت به تابستان سال قبل افزایش پیدا کرده است.

در تابستان امسال، ۱۵۸۸ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران صادر شده که این تعداد نسبت به فصل بهار امسال 115.8 درصد افزایش و نسبت به تابستان سال گذشته 0.8 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس آمارها، در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان امسال، 12 هزار و 820 واحد مسکونی پیش‌بینی شده که این تعداد نسبت به فصل گذشته 115.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2.6 درصد افزایش دارد.

نکته قابل‌توجه این است که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان به 8.1 واحد رسیده که به‌نوعی بیانگر افزایش تراکم ساخت نسبت به فصول قبل است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادرشده از سوی شهرداری تهران در تابستان ۱۴۰۱ بالغ‌بر 2 میلیون و 258 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته 100.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 9.2 درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره موردبررسی ۱۴۲۲ مترمربع بوده است.

همچنین بر اساس آمارهای رسمی، در تابستان سال ۱۴۰۱، تعداد 30 هزار و 352 پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کل کشور صادرشده که این تعداد نسبت به فصل گذشته 3.1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 2.4 درصد افزایش داشته است.

در این فصل، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور معادل 97 هزار و 895 واحد بوده که این تعداد نسبت به فصل گذشته 8.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 4.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس آمارها، در تابستان امسال متوسط تعداد واحد مسکونی پیش‌بینی شده در هر پروانه احداث ساختمانی صادر شده در مناطق شهری کشور معادل ۳.۲ واحد بوده که نسبت به فصول گذشته تفاوت محسوسی ندارد.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان در تابستان ۱۴۰۱ حدود 18 میلیون و 233 هزار مترمربع بوده که این مقدار نسبت به فصل گذشته 6.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 0.9 درصد کاهش نشان می‌دهد.

طبق آمارها، متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۶۰۱ مترمربع بوده است.

در همین رابطه