رادیو مجازی اتاق ایران - 24 اسفند 1401

مرکز آمار ایران اعلام کرد

کاهش 24 درصدی عرضه گوشت قرمز در بهمن‌ماه

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در بهمن ماه عرضه گوشت قرمز 24 درصد و عرضه گوشت انواع طیور یک درصد نسبت به بهمن سال گذشته کاهش داشته است.

24 اسفند 1401
کد خبر : 55860
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در بهمن ماه عرضه گوشت قرمز 24 درصد و عرضه گوشت انواع طیور یک درصد نسبت به بهمن سال گذشته کاهش داشته است.

عکس: تسنیم

مرکز آمار ایران در گزارشی اعلام کرد مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال 1400 نشان‌دهنده کاهش ٢٤ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره ٢٢ درصد، برای بز و بزغاله ١٣ درصد، برای گاو و گوساله ٢٧ درصد، گاومیش و بچه‌گاومیش ٢٠ درصد و شتر و بچه‌شتر ٣ درصد کاهش داشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه نیز در حدود ٥ درصد کاهش داشته است.

در این ماه وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور جمعاً 38 هزار و 974 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 20 هزار و 563 تن، ٥٢.٨ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 14 هزار و 986 تن، بز و بزغاله با دو هزار و 554 تن، و سایر انواع دام با ۸٧١ تن، به‌ترتیب ٣٨.٤ درصد، ٦.٦ درصد و  ۲.٢ درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

در مورد عرضه گوشت انواع طیور نیز، مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش یک درصدی مقدار این عرضه در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت طیور در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل برای ماکیان (مرغ و خروس) یک درصد، برای بوقلمون ۴۵ درصد، برای بلدرچین ۶۳ درصد، برای شترمرغ ۲۳ درصد کاهش، و برای سایر انواع طیور ۲۳ درصد افزایش داشته است. همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به دی ماه در حدود  سه درصد افزایش داشته است.

وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در این ماه نیز جمعاً 194 هزار و 684 تن گزارش شده، که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است. بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با 187 هزار و 930 تن، ۹۶.۵ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با هزار و 414 تن، شترمرغ با ۱۰۸ تن، و سایر انواع طیور با پنج هزار و 232  تن، به‌ترتیب ۰.۷ درصد، ۰.۱ درصد و ۲.۷ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

موضوعات :
در همین رابطه