رادیو مجازی اتاق ایران - 18 مرداد 1401

در جلسه هیات مدیره مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران تصویب شد

سند چشم‌انداز مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران تدوین می‌شود

مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران گزارشی از اقدامات انجام‌شده و در حال انجام این مرکز ارائه داد.

19 تیر 1396
کد خبر : 9150
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

جلسه هیات مدیره مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران با حضور رئیس اتاق ایران برگزار شد.

در این نشست، مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران گزارشی از اقدامات انجام‌شده و در حال انجام این مرکز ارائه کرد.

طبق گفته‌های امین‌الله فرهادی، توسعه و ترویج فرهنگ رتبه‌بندی، سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط، پذیرش و اهلیت‌سنجی مؤسسات رتبه‌بندی، صدور پروانه برای مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش از مهم‌ترین وظایف مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران است.

در این نشست همچنین پس از بررسی چندین طرح برای لوگوی مرکز، اعضای هیات مدیره طرح نهایی را به‌عنوان لوگوی مرکز انتخاب کردند.

اعضای هیات مدیره همچنین در مورد چشم‌انداز راهبردی مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران مواردی را مطرح کردند و در نهایت مقرر شد ظرف یک ماه آینده، سند چشم‌انداز نهایی این مرکز با بررسی چشم‌انداز مراکز مشابه داخلی و خارجی آماده‌ شده و برای تصویب به جلسه هیات مدیره آورده شود.

همچنین اعضا تأکید کردند که شاخص‌های انجام رتبه‌بندی، نحوه اجرا و نظارت بر کار رتبه‌بندی بسیار مهم است و باید توسط مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران مدیریت شود.

در مورد تأمین مالی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران هم با توجه به اینکه این مرکز مستقل است، مقرر شد با تأکید و تمرکز بر درآمدزایی این مرکز، سازوکار انجام رتبه‌بندی هم مشخص شود.

مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به‌عنوان یک شرکت مستقل ثبت و اولین جلسه هیات مدیره دوم خرداد تشکیل‌شده است. مسعود خوانساری، علیرضا اشرف، محمدرضا انصاری، صمد حسن‌زاده و محمدرضا قمی اعضای هیات مدیره و امین‌الله فرهادی مدیرعامل این شرکت هستند.

 

 

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه