رادیو مجازی اتاق ایران - ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صمت خبر داد

پسته دامغان ثبت نشان جغرافیایی می‌شود

مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از انجام مذاکرات برای ثبت نشان جغرافیایی پسته دامغان خبر داد.

04 شهریور 1396
کد خبر : 9900
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
گوگل پلاس
لینک

با توجه به اهمیت جایگاه تجاری و اقتصادی محصول مهم و استراتژیک پسته دامغان در بازارهای داخلی و خارجی و لزوم ثبت ملی، جهانی و نشان جغرافیایی این محصول، نشستی با  حضور مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سمنان برگزار شد.

مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: محصولات استراتژیک ایران باید ثبت بین‌المللی شوند تا در بازارهای جهانی با توجه به نشان جغرافیایی شناخته بشوند.

سید مهدی میرصالحی تصریح کرد: مذاکرات مختلفی با سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) صورت گرفته است. اظهارنامه مرتبط به ثبت جغرافیایی پسته دامغان ارسال‌شده و تا ماه‌های آینده جواب کارشناسی این سازمان به دفتر مالکیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران ارسال می‌شود.

میر صالحی گفت: دفتر حمایت مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه‌های با عناوین «مداخله سیستماتیک نسبت به یک تغییر و تحول و کاهش کربن در ایران» و «مدرنیزه کردن صنایع کوچک و متوسط ایران با رویکرد کاهش مصرف انرژی» را با موسسه فناوری اتریش، یونیدو و وزارت محیط‌زیست ایتالیا منعقد کرده است.

او از ارسال 11 پرونده محصول استراتژیک «خاویار ایران، عسل اردبیل، زعفران خراسان ایران، پسته دامغان، خرمای ربی سیستان و بلوچستان، خرمای پیارم هرمزگان، خرمای استعمران خوزستان، خرمای کبکاب تنگستان، خرمای زاهدی دشتستان، زرشک خراسان جنوبی و عناب بیرجند» به سازمان جهانی WIPO خبر داد.

در ادامه این نشست بر همفکری و تعامل بیشتر باغداران پسته با دانشگاه و اتاق‌های بازرگانی تأکید شد.

موضوعات:
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه