رادیو مجازی اتاق ایران - 3 اردیبهشت 1403

فساد اقتصادی و اداری

محمود تولایی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

جسارت در اجرای قانون و عدم تبعیض، تنها مکانیزم شفافیت اقتصادی است

تولایی، رئیس اتاق کاشان می‌گوید: شفافیت اقتصادی پیش‌شرط تحول اقتصادی است. اما برخوردهای متناقض و دوگانه در عملکرد اقتصادی بنگاه‌های خصوصی، دولتی و خصولتی باعث شده که این بنگاه‌ها در عملکرد خود شفافیت نداشته باشند.

سلامت اداری

مهدی پازوکی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

فقدان شفافیت عامل بروز بحران در اقتصاد است

پازوکی، اقتصاددان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید:‌ شفافیت اطلاعاتی فضا را برای رقابت سالم اقتصادی آماده می‌کند و باعث رقابت‌پذیری در حوزه کسب و کار می‌شود. اما عدم شفافیت ابزار کار انحصارگران است.

سلامت اداری