رادیو مجازی اتاق ایران - 8 تیر 1401

توسعه انسانی

در چهارمین نشست سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه عنوان شد

باید برای ٢ نسل کمربندها را سفت کنیم

مسیر توسعه‌یافتگی در ایران همواره با فرازوفرودهای فراوانی روبه‌رو بوده است. وابستگی به درآمدهای نفتی یا به‌تعبیری پدیده نفرین منابع، همواره این اقتصاد را کوچک نگاه داشته و فرصت رشد را به آن نداده است.

اقتصاد کلان