رادیو مجازی اتاق ایران -12 تیر ماه 1401

صنعت بازیافت

در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران عنوان شد

تدوین و اصلاح قوانین بازیافت، با نظر بخش خصوصی انجام شود

در نشست تخصصی صنایع اتاق ایران مسائل و مشکلات صنعت بازیافت آخال، صنعت کارتن‌سازی و بسته‌بندی بررسی شد. فعالان این صنعت خواستار شدند که قوانین حوزه پسماند اصلاح و نقش بازار و مردم در این صنعت پررنگ شود.

کمیسیون صنایع

توحید صدرنژاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

مدیریت پسماند با مشارکت اجتماعی کارآمد می‌شود

صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران می‌گوید: بخش بزرگی از اقتصاد و جریان‌های مالی مدیریت پسماند، اقتصاد تاریک، بنگاه‌های غیرقانونی، فعالیت‌های آلوده به قاچاق، برده‌داری و رویه‌های مافیایی است که از هرگونه نظارتی پنهان می‌ماند.

محیط زیست