رادیو مجازی اتاق ایران - 18 مرداد 1401

پسماند

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران مطرح شد

قراردادهای کوتاه‌مدت، دلیل رشد مافیای پسماند است

در نشست کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران عنوان شد که برای مدیریت پسماند باید به مسئله حکمرانی خوب توجه شود؛ همچنین باید در کنار مسئولیت اجتماعی، محرک اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

در نشست کمیته هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مطرح شد

بخش خصوصی منتظر کمک هیات مقررات‌زدایی به بهبود محیط کسب‌وکار است

در سومین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، موانع و مشکلات مدیریت پسماند و بازیافت، نحوه مجوزدهی در حوزه حمل پسماند با حضور ذی‌نفعان بررسی شد.

شورای گفت‌وگو

آیین‌نامه جدید قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی تدوین می‌شود

آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی در نشست کمیسیون توسعه پایدار، آب و محیط زیست اتاق ایران بررسی شد. با توجه به ایرادات اساسی که در این آیین‌نامه وجود دارد، پیشنهاد شد آیین‌نامه جدیدی تدوین و مشکلات آیین‌نامه موجود نیز مطرح شود.

در نشست کمیسیون آب و محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران مطرح شد

سالانه تنها 10 درصد از 16 میلیون تن پسماند خانگی تجاری بازیافت می‌شود

65 تا 70 درصد از 16 میلیون تن پسماند تولدی شده، پسماندهای آلی هستند که اگر تبدیل به کمپوست شوند علاوه بر جلوگیری از تولید 50 میلیون تن گاز گلخانه‌ای و شش میلیون متر مکعب شیرابه در سال، سالیانه چهار میلیون تن کمپوست برای کشاورزی پایدار تولید می‌شود و در مدت 10 سال از نابودی 1000 هکتار زمین برای محل دفن پسماندها جلوگیری می‌شود.

کمیسیون‌های تخصصی