رادیو مجازی اتاق ایران -12 تیر ماه 1401

نشست هیات نمایندگان

سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

سیزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران یکشنبه 16 خرداد 1395 برگزار شد.

گزارش تصویری

در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد

راهکارهای پیشنهادی اعضای اتاق برای اقتصاد مقاومتی و تحرک اقتصادی

در سیزدهمین نشست هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران، برخی اعضای این هیات، راهکارهای پیشنهادی خود برای تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحرک اقتصادی را تشریح کردند.

اتاق ایران

محسن جلال‌پور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

دوران تجویز مُسکن در اقتصاد به پایان رسیده اما هنوز این باور جا نیفتاده است

رئیس اتاق ایران: امروز شرایط بنگاه‌ها به هیچ وجه شرایط خوبی نیست. رکود بسیاری از آنها را زمین‌گیر کرده و برخی نیز در انبوهی از مشکلات و با دست و پنجه نرم کردن با آنها با درصدی از ظرفیتهایشان مشغول کار هستند.

اتاق ایران

دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران

گزارش تصویری

در آستانه روز ارتباطات و روابط عمومی

پایگاه خبری اتاق ایران رونمایی شد

پایگاه خبری اتاق ایران در نشست امروز هیات نمایندگان از سوی مدیر روابط عمومی پارلمان بخش خصوصی رونمایی شد.

اتاق ایران

جلالپور در دوازدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران مطرح کرد:

مجلس دهم به دنبال اقتصاد رقابتی باشد

بخش خصوصی خواستار سیاسی نشدن فضا و داشتن رویکرد اقتصادی از مجلس دهم است.

اتاق ایران