رادیو مجازی اتاق ایران - 4 مهر 1400

موانع صادرات

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

تولید در اولویت تولید کننده‌ها نیست

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات را اجزای یک سیستم می‌داند که باید همه این اجزا باهم اصلاح شود. دولت و مجلس باید در اصلاح این اجزا تلاش کند.

بازرگانی و تجارت

سید‌رضی حاجی‌آقا میری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

برخورد سیاسی با اقتصاد ممنوع

سید‌رضی حاجی‌آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از موانع صادرات می‌گوید

صادرات