رادیو مجازی اتاق ایران -12 تیر ماه 1401

روابط تجاری

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران:

هیات کره‌ای بزرگ‌ترین و مهم‌ترین هیاتی است که به ایران می‌آید

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در مورد اهمیت دیدار رئیس‌جمهوری کره جنوبی از ایران گفت: «از نظر من این بزرگ‌ترین و مهم‌ترین هیات تجاری است که به ایران می‌‌آید.»

بازرگانی و تجارت