رادیو مجازی اتاق ایران - 28 اردیبهشت 1401
آخرین ویدئوها

[ویدئو]

رئیس اتاق تبریز: دولتی روی کار بیاید که صدای بخش خصوصی را بشنود

یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز معتقد است: کاندیدای ریاست جمهوری باید برنامه مشخص برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد داشته باشد و صدای این بخش را بشوند.

08 خرداد 1400
شناسه : 38268
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
در همین رابطه