رادیو مجازی اتاق ایران - 24 تیر 1403
آخرین ویدئوها

[ویدیو]

انواع شرکت‌های معتمد و حدود وظایف آنها چیست؟

سه نوع شرکت معتمد وجود دارد؛ شرکت معتمد دارای مجوز نوع اول که در زمینه صدور و ارسال صورتحساب به ارائه خدمت می‌پردازند. شرکت‌های دارای مجوز نوع دوم در حوزه آموزش و شرکتهای نوع سوم که در خصوص مشاوره فعال هستند.

24 آبان 1402
شناسه : 68410
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
در همین رابطه