رادیو مجازی اتاق ایران - 3 بهمن 1400

حسین سلاح‌ورزی

نایب رئیس اتاق ایران

حسین سلاح‌ورزی

یادداشت حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران

سه گانه تولید در انتظار اصلاحات ساختاری

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی به الزامات تولید اشاره کرده است. بر این اساس اصلاحات ساختاری در امور بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی را برای رونق تولید ضروری دانسته است.

اقتصاد کلان

یادداشت حسین سلاح‌ورزی

کارنامه اقتصادی 1397؛ مصائب سیاست‌گذاری، بدون پشتوانه نظری

قطب‌نمای مغشوش معیوب نظری سیاست‌گذاران اقتصادی مسیر اقتصاد در سال 1397 را به ته دره هدایت کرد و بیرون آمدن مردان موثری مثل مسعود نیلی و عباس آخوندی از کابینه راه را برای ادامه سیاست‌های ضد اقتصاد آزاد در درون دولت هموار کرده است تا امیدها برای تغییر این وضعیت در سال 1398 نیز چندان پر رنگ نباشد.

اقتصاد کلان

یادداشت حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران

ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران طی یادداشتی نوشت: امروز فرصت‌های طلایی برای توسعه تجارت با برخی کشورهای منطقه به‌ویژه عراق، عمان و افغانستان به وجود آمده است که می‌تواند گره شوک کاهش حجم تجارت خارجی ایران در اثر تحریم‌ها را قدری سست کند؛ اما باید هشیار بود که اتکای گسترده و بی حساب به این شرکای تجاری باطل السحر تحریم‌ها نیست.

صادرات

تصمیم‌گیری‌های آزاد موتور محرک اقتصادی است

موتور محرک ایجاد تعادل‌های مولد در نظام اقتصادی که منجر به تخصیص بهینه منابع در این سیستم می‌شود؛ تصمیم‌گیری‌های آزادانه فعالان اقتصادی در چارچوب منطق کسب‌وکار و با هدف بهینه‌سازی منافع شخصی است که در نهایت منجر به تامین منافع و خیر عمومی از طریق تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی می‌شود.

اقتصاد کلان

یادداشتی از حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران

سرمایه اجتماعی، ثروت پایدار اتاق بازرگانی

حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی به موضوع انتخابات اتاق‌های سراسر کشور پرداخت و حضور فعال بخش خصوصی را نشانه آمادگی آن‌ها برای حل مشکلات پیش‌روی اقتصاد ملی دانست

اتاق ایران

یادداشت حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران

ایران باید سرآمد باشد

حسین سلاح ورزی، نائب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود به حال این روزهای ایران اشاره کرده و نوشته است: مردم از کسب‌وکار کم رونق و کاهش قدرت خرید و البته فشارهای خارجی ناراحت‌اند اما بااین‌همه، ایرانیان میهن‌دوست و دلسوز به این سرزمین باستانی می‌خواهند روزهای شاد و سربلند برای کشورشان را فراهم کنند.

اقتصاد کلان

یادداشت حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران

شرط حذف‌نشدنی خوشبختی ایرانیان

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در یادداشت خود به موضوع نیرومند شدن نهادهای مدنی پرداخته و در این میان نقبی به انتخابات اتاق‌های بازرگانی زده است.

اقتصاد کلان

مذاکره با شرقی‌ها به جای رایزنی با غربی‌ها

نایب رئیس اتاق ایران طی یادداشتی با اشاره با مشکلات اقتصادی پیش آمده در روابط اقتصادی ایران و چین تاکید کرد باید دیپلمات های ایرانی تمرکز خود را از غرب به شرق منتقل کنند.

اقتصاد کلان

یادداشت حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران

ایجاد گفتمان جانشین پروری

حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران یادداشتی در تشریح لزوم توجه به جانشین‌پروری و جوان‌گرایی نوشته است. او معتقد است فرهنگ جانشین پروری در ایران نه به دلیل اهمیت نداشتن آن بلکه به دلیل نبود درک درست از میزان اثرگذاری آن، شکل نگرفته است.

اقتصاد کلان

یادداشت حسین سلاح‌ورزی برای پایگاه خبری اتاق ایران

احترام به نیلی، احترام به دانش است

در برخی جوامع که درک ارزش و کارکرد دانش در ذهن مردمان نهادینه نشده و گروه های منافع غیر مولد از جهل مردم کسب منفعت می‌کنند، عده‌ای به واسطه دشمنی با دانش، دانشمندان را با تیغ تیز تهمت وانتشار دروغ نزد شهروندان بد آوازه می کنند.نمونه ای زشت از این رفتار در کشورما، در این سال‌ها از سوی برخی افراد و گروه‌ها، نسبت به مسعود نیلی انجام شده است.

اقتصاد کلان