رادیو مجازی اتاق ایران - 24 اسفند 1401

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران گزارش داد

بهبود محیط کسب‌وکار در فصل پاییز

مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور در پاییز 1398 را منتشر کرد که از بهبود این شاخص نسبت به فصل قبل حکایت دارد. در این فصل شاخص کسب‌وکار به رقم 6.03 رسیده و سه مؤلفه غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند.

16 بهمن 1398
کد خبر : 32126
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور در پاییز 1398 از سوی مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران منتشر شد. بر اساس نتایج حاصل از این پایش، رقم شاخص کل 6.03 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1398 با میانگین 6.07) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1398، تا حدودی مساعدتر شده است.

موانع اصلی کسب‌و کار

نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش نشان می‌دهد در پاییز 1398، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار بوده‌اند.

در مقابل سه مؤلفه «محدودیت دسترسی به آب»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز و گازوییل و ...)» و «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار و ارائه خدمات و محصول» به‌عنوان مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی شده‌اند.

قابل‌ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در 9 دوره اجرا یعنی از پاییز 1396 تا پاییز 1398، «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار در ایران ارزیابی شده است.

وضعیت کسب‌وکار در استان‌ها

بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1398، استان‌های چهارمحال و بختیاری، تهران و البرز دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های آذربایجان غربی، گیلان و زنجان دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

شرایط بخش‌های اقتصادی

همچنین بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1398، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

وضعیت رشته فعالیت‌های اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش» به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «سایر فعالیت‌های خدماتی، مالی و بیمه» و «فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی» به ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

شاخص کسب‌وکار بر اساس نظریه شین

طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1398، عدد 6.15 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست‌آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1398 با میانگین 6.22) است.

بر اساس نتایج پایش، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.50 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.34 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.87 است که در فصل گذشته عدد 6.13 ارزیابی شده بود.

نگاه اجمالی نشان می‌دهد همانند فصل گذشته محیط نهادی با عدد 5.87 و محیط مالی با عدد 8.54 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. همچنین در این گزارش برای نخستین بار، موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گزارش شده است.

متن کامل گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران از طرح پایش ملی کسب‌و کار در پاییز 98 را اینجا دریافت کنید.

در همین رابطه