رادیو مجازی اتاق ایران - 4 مهر 1400

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد

رشد 1.5 درصدی میانگین قیمت مسکن شهر تهران در تیر 1400

گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران حاکی از این است که در تیرماه سال 1400، تعداد معاملات این بازار 0.6 درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده و میانگین قیمت 1.3 درصد رشد کرده است.

09 مرداد 1400
کد خبر : 39027
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران حاکی از این است که در تیرماه سال 1400، تعداد معاملات این بازار 0.6 درصد نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده و میانگین قیمت 1.3 درصد رشد کرده است.

عکس: همشهری

در تیرماه سال 1400، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود 5 هزار و 71 واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.6 و 63.9 درصد کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در این ماه، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 30 میلیون و 44 هزار و 700 تومان بوده که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 43.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال 1400 حاکی از آن است که از مجموع 5 هزار و 71 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 33.5 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با تیرماه سال قبل حدود 5.1 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در سایر گروه‌ها شامل «6 تا 10»، «11 تا 15»، «16 تا 20» و «بیش از 20» سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در تیرماه سال 1400 حاکی از آن است که از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 14.4 درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 10 و 2 به ترتیب با اختصاص سهم‌های 10.4 و 9.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع 73.7 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در تیرماه سال 1400 مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بیش‌ترین فراوانی شامل مناطق 5،10،2،4،14،1،7،8،15 و 11) بوده و 12 منطقه باقیمانده 26.3 درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

تحولات قیمت مسکن

در تیرماه سال 1400، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 30 میلیون و 44 هزار و 700 تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 1.3 و 43.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 62 میلیون تومان به منطقه 1 و کمترین آن با 13 میلیون و 440 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 36.9 و 39.6 درصد افزایش نشان می‌دهند

سایر شاخص‌های آماری بازار معاملات مسکن

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در تیرماه سال 1400 حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی «15 تا 20» میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم 17.2 درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی «20 تا 25» و «25 تا 30» میلیون تومان به ترتیب با سهم‌های 15.3 و 12.8 درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که 59.5 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران معامله شده‌اند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در تیرماه سال 1400 نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای «50 تا 60» مترمربع با سهم 15.4 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای «60 تا 70» و «70 تا 80» مترمربع به ترتیب با سهم‌های 13.9 و 11.6 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در ایان ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 55.3 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی

در تیرماه سال 1400، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش «500 میلیون تا یک میلیارد تومان» با اختصاص سهم 19.1 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش «یک تا 1.5» و «1.5 تا 2 میلیارد تومان» به ترتیب با اختصاص سهم‌های 17.4 و 11.9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در این ماه، حدود 51 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 2 میلیارد تومان اختصاص داشته است.

تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال 1400 نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 34.9 و 38.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه