رادیو مجازی اتاق ایران - 2 بهمن 1400

در نشست کمیسیون حمل‌نقل و لجستیک اتاق ایران بررسی شد

ضرورت تشکیل شورای هماهنگی صاحبان کالا چیست؟

در نشست اخیر کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران ضرورت تشکیل شورای هماهنگی صاحبان کالا بررسی شد. قرار شد ابعاد این موضوع در نشستت‌های بعدی با کمیسیون‌های دخیل بررسی شود.

13 آذر 1400
کد خبر : 40623
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

نشست کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران برگزار شد؛ هدف از این نشست هم‌اندیشی درباره طرح «ضرورت ایجاد شورایی جهت هماهنگی فرستندگان و گیرندگان کالا» بود.

برای توجیه طرح ضرورت ایجاد شورایی جهت هماهنگی فرستندگان و گیرندگان کالا، همایون اسدی، مشاور کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران گفت: یکی از عوامل عمدهٔ افزایش هزینه‌های تمام شده خدمات حمل‌ونقل، آشنا نبودن صاحبان کالا اعم از داخلی، صادراتی، وارداتی، ترانزیتی و غیره با مقررات، تحولات، و تعرفه‌های مرتبط با حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی است. و کشورهای پیشرو به اتکای تجارب آزموده خود، با ایجاد ساختاری متناسب موفق به مدیریت موضوع و کاهش هزینه‌های دست‌کم تا حدود ۸ درصد شده‌اند.

او ادامه داد: این چالش در ایران نیز مبتلابه، و به‌کارگیری تجارب کشورهای پیشرو را ضروری ساخته است. بدین منظور و با هدف مشارکت مؤثر و یکپارچه صاحبان کالا (مصرف کنندگان خدمات حمل‌ونقل و لجستیک) در انواع شیوه‌های حمل‌ونقل، سازماندهی و شکل‌گیری ساختاری با عنوان «شورای هماهنگی صاحبان کالا» ضروری است.

 پس از بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع، با وجود آنکه طرح یاد شده در نشست مشترک کمیسیون‌های واردات، صادرات غیرنفتی، حمل ونقل و لجستیک، کنفدراسیون صادرات در سال 1399 مورد تأیید قرار گرفته بود، لیکن نمایندگان کمیسیونهای نامبرده تشکیل آن را در مقطع کنونی ضروری ارزیابی نکردند.

 در پایان نشست، معاونت تشکل‌های اتاق ایران پیگیری اهداف شورا را از طرق دیگر از جمله برگزاری نشست‌های مشترک میان کمیسیون‌های یاد شده توصیه کردند.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه