رادیو مجازی اتاق ایران - 17 خرداد 1402

مرکز آمار ایران اعلام کرد

گرانی مصالح ساختمانی از تورم مصرف‌کننده عقب ماند

اطلاعات منتشر شده از وضعیت شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در فصل پاییز ۱۴۰۱، از رشد دوباره قیمت‌ها در این بازار حکایت دارد؛ اما شتاب این رشد به‌مراتب از رشد تورم مصرف‌کننده کمتر است.

26 بهمن 1401
کد خبر : 55614
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

در فصل پاییز ۱۴۰۱ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 4.6 درصد است، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (3.4- درصد) ۸ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص کل

در فصل پاییز ۱۴۰۱ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ۱۵۶۱ است که نسبت به فصل قبل 4.6 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، 31.6 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دورهٔ مشابه سال قبل 34.7 درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم فصلی

در فصل پاییز ۱۴۰۱ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 4.6 درصد است، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳.۴- درصد) ۸ واحد درصد افزایش داشته است.

در فصل پاییز ۱۴۰۱، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با 18.1 درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» و کمترین تورم فصلی با ۲.۲ درصد کاهش، مربوط به گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» است.

افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه

در فصل پاییز ۱۴۰۱ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) 31.6 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۹.۳ درصد) 2.3 واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با 63.9 درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۱۵.۲ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» است.

کاهش تورم سالانه

در فصل پاییز ۱۴۰۱ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 34.7 درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۶.۷ درصد) ۲ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با 76.6 درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» و کمترین تورم با ۱۴.۶ درصد مربوط به گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» بوده است.

 

متن کامل گزارش مرکز آمار ایران از شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در فصل پاییز ۱۴۰۱ را اینجا بخوانید.

موضوعات :
در همین رابطه