رادیو مجازی اتاق ایران - 14 آذر 1402

مقابله با قاچاق

سیدمحمد جعفری در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

برای مبارزه با قاچاق، نقشه راه نداریم

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران از پدیده قاچاق می‌گوید: برای مبارزه با قاچاق، نقشه راه نداریم. گاهی در برخوردها خودمحور هستیم؛ اقدام ما در جهت عکس‌هم و خنثی‌کردن هم‌ و در تضاد باهم عمل می‌کند.

واردات

کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد

30 عامل موثر در اقتصاد سیاه

در گزارشی که از سوی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، 30 عامل به‌عنوان عوامل موثر بر قاچاق کالا شناسایی شد.

واردات

معاوان اول رئیس جمهور

مقررات دست و پا گیر، توسعه صادرات را با کندی مواجه می‌کند

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارت اقتصاد خواست تا مجوزهایی که برای توسعه صادرات مانع و مزاحمت ایجاد می‌کند را لغو کند.

اقتصاد کلان